lördag 29 maj 2010

Pseudovetenskaps detektor

Fann denna användbara lista på Richard Dawkins YouTubekanal gjord av Michael Shermer från Skeptic Magazine

Idag blir vi överösta med information om olika påståenden och teorier. Hur skall vi kunna veta vilka som har något värde och vilka som bara är strunt?

Michael har gjort en "Baloney Detection Kit" som består av 10 frågor man bör ställa sig inför nya teorier och tvärsäkra påståenden. Funkar lika bra på politik, arbetsmetoder, vetenskaps teorier, religion, new age teorier och mycket annat.

  1. Hur tillförlitlig är källan till påståendet? Hur mycket data finns det osv.
  2. Har källan gjort liknande påståenden? Finns det kanske en annan agenda?
  3. Har påståendet verifierats av någon annan? Går det att duplicera/falsifiera?
  4. Passar det in med hur världen fungerar? Är det troligt?
  5. Har någon försökt motbevisa påståendet? Vad blev resultatet?
  6. Åt vilket håll pekar den huvudsakliga bevisningen? Finns det andra ,liknande och fastslagna teorier som pekar åt samma håll eller åt ett annat håll?
  7. Har man följt vedertagna vetenskapliga regler?
  8. Finns det positiva bevis? Att hävda att något är sant för att bevisen är undanröjda håller inte.
  9. Kan den nya teorin även förklara de äldre teorierna i samma ämne? Överskrider den men inkluderar de tidigare teorierna?
  10. Finns det personliga övertygelser som driver påståendet?


Nedan följer ett videoklipp där Michael Shermer förklarar sitt "Baloney Detection Kit".

lördag 22 maj 2010

Articifiellt liv nu verklighet?


Så har vi då kommit fram till en punkt i utvecklingen då vi kan skapa artificiellt liv eller snarare en artificiell cell. Möjligheterna svindlar och riskerna knackar en på pannan.

Då denna blogg mest handlar om människors medvetande så är det ju på sin plats att ta upp den aspekten runt denna nyhet.
Om vi levde i en värld där människor var medvetna om att deras världsuppfattning alltid är präglad av den livssituation och kultur de lever i så skulle riskerna med detta genombrott vara betydligt mindre än vad det nu är. Tyvärr så präglar "gammeltänk" en majoritet av jordens befolkning, genom dogmatisk religion, förlegade politiska ideologier och ren skär omedvetenhet  (därmed inte sagt att jag står över detta, jag är också präglad av min kultur och verklighet. Jag jobbar ständigt med att försöka se fler perspektiv på alla situationer).

Den stora utmaningen vi människor står inför är inte att vi kan skapa artificiellt liv om 5-6 år utan att det finns så många människor som inte kan hantera den snabba teknikutvecklingen i en global värld som kräver ett betydligt mer komplext tankemönster än vad majoriteten av världens befolkning idag klarar av. Tekniken är varken ond eller god, den bara är. Det är människors intentioner som skapar möjligheter och problem. 

Ett egoistiskt eller egocentriskt tänkande kan (kommer) att försöka utnyttja tekniken till att bara ge sig själv och sin grupp fördelar och bryr sig inte om ifall det skapar problem för andra eftersom de ändå inte tänker "rätt". Om man verkligen tror på en global värld så kommer man inte att försöka utnyttja den nya tekniken till att skada andra men tyvärr så ligger det i diagnosen för egoistiskt och egocentriskt tänkande att man inte förstår det resonemanget eftersom "de andra kommer göra det mot mig/oss". Man förstår bokstavligen inte att det finns fler perspektiv som skiljer sig från ens egen världsuppfattning.

Låt oss hoppas att även medvetandet i världen utvecklas tillsammans med tekniken. Det skulle bli en fantastisk värld att leva i.

Länkar som liknar: DN, AB, SFGate, Inhabita.

lördag 15 maj 2010

Den Dynamiska Spiralen är nu med på Flattr

Jag har ikväll fått min inbjudan till Flattr. Jag har gjort allt jag skall göra och lagt till en Flattr länk till höger som man nu kan klicka på. Tror inte att det kommer bli några stora pengar för mig men det är helt klart kul att testa om detta, på pappret, intressanta initiativ kan fungera. Vi behöver nya affärsmodeller för nätet ano 2010.

Jag kommer nog återkomma till detta.