tisdag 23 december 2008

Introduktion till Spiral Dynamics (SD)


Introduktion till Spiral Dynamics av Magnus Engdahl

Jag tror att jag har börjat se människor i färger! Jag har avdelningar på jobbet som tänker blått, olustiga individer som beter sig rött, en företagskultur som är orange med en HR avdelning som tänker grönt med inslag av blått. Om det låter märkligt så läs vidare och lär dig om en teori som heter Spiral Dynamics.

Jag har under en längre tid läst och presenterat idéer om hur viktigt det är att inte bara tala om de rent objektiva fakta vi har runt om oss när det handlar om att utveckla ledarskap och att få medarbetare att dela vision och mål.
Människor måste ta med sina personliga perceptioner, den kulturella perception och miljö som de lever i lika mycket som rena fakta och siffror när en organisation, familj eller person skall utveckla en vision och strategi (låter självklart men se er om i er egen verklighet och på våra företag och organisationer så får ni se). Till saken hör att jag de senaste 5 åren jobbat internationellt med världen som arbetsfält, vilket gjort att dessa ämnen i högsta grad varit aktuella i mitt dagliga arbete och gett mig en väldigt bra insikt i hur olika typer av kulturer och tänkande påverkar resultatet av det ledarskap vi implementerar i våra organisationer, och vilka relationer vi har med varandra och våra medarbetare.


Tyvärr ser jag gång på gång att man inte har kunskap om hur olika kulturvärderingar och tankemönster påverkar utgången av det man försöker åstadkomma. Det ger ofta resultat som man inte tänkt sig och ibland blir det riktigt illa.
Jag letade och fann mycket inspiration och fakta genom böcker som A Living Company av Arie de Geus, Conscious Business: How to Build Value Through Values av Fred Kofman och The Enthusiastic Employee av David Sirota, Louis A. Mischkind, and Michael Irwin Meltzer och jag läste även Ken Wilbers En kortfattad historia om allting vilket gav mig ytterligare en dimension av det jag sökte (och en introduktion till Sprial Dynamics fast jag inte förstod det då). Efter att ha genomfört en väldigt lyckad företagskonferens runt dessa ämnen i Sofia/Bulgarien i april 2008 så ville jag förkovra mig ännu mer och fann snart Spiral Dynamics, som är en vidareutveckling av Dr. Don Beck på forskning som Dr. Clare W. Graves startade redan på 60-talet.


Spiral Dynamics presenterar ett holistiskt ramverk för att förstå de väldigt komplexa och dynamiska krafterna som är inblandade i mänsklig utvecklingen och existens - i affärer, personliga liv, utbildning, religion och politik mm. Det är en bio-psyko-social-andlig karta som i ett levande systemdiagram visar mänsklig evolution från tidiga stammgrupper till dagens (och morgondagens) komplexa verklighet.

Det är inte ännu en hårdkokt och simpel "typ av person" modell och ej heller en "alla är lika vackra" jämlikhetsmodell utan en teori om varför vi har olika teorier om vilka vi är.
Det är kanske den tydligaste modellen för hur vi människor utvecklas stadievis mot en ständigt mer komplex verklighet och som pekar mot en allt större förståelse om vilka vi är och vilken kulturer vi lever i.


SD handlar om

 • Hur människor tänker om saker (istället för VAD vi tänker)

 • Varför människor tar beslut på så många olika sätt

 • Varför människor reagerar på så olika sätt vid samma mentala stimulus

 • Varför och hur värderingar uppstår och sprids

 • Grunden i förändring (the nature of change)

SD har används i en rad sammanhang av både regeringar, företag och enskilda grupper och det kanske mest kända var i Sydafrika efter att Nelson Mandela blev släppt då Don Beck jobbade med Mandela och F.W de Clerk med att förhindra ett inbördeskrig efter slutet på apartheid. Idag jobbar Dr. Don Beck bla med Israel-Palestina frågan och har presenterat SD för FN.


Don Beck och Christopher Cowan introducerade något de kallade Value Memes (vMemes) i sin bok Spiral Dynamics, mastering values, leadership, and change 1997 som var en variation av Richard Dawkins memes som han myntade i sin bok The Selfish Gene. Utifrån dessa skapade de även de olika färgerna i SD. Dessa färger är både hyllade och dissade. De som ogillar färgerna är ofta oinsatta och tror att de har något spirituellt eller andligt värde men så är inte alls fallet. Faktum är att enda anledningen till att de introducerades är att det blir lättare att referera till en viss vMeme när man diskuterar SD och det är ganska praktiskt.

Naturligtvis så är inte de olika färgerna/stadierna absoluta. En människa kan befinna sig på ett blå/ORANGE stadium eller ett BLÅ/orange stadium. Det finns inga skarpa och självklara gränser men samtidigt kan man tydligt se att människors tänkande kan ganska lätt ringas in av de olika färgerna, kom dock ihåg att samma människa kan ha olika färger beroende på kontext, tex många människor tänker rött när det gäller sport men kan vara gröna i politik (jag syftar på SD färger här och inte politiska färger).

SD är en hierarkisk modell men skall inte blandas ihop med de makthierarkier vi vanligen tänker på när vi talar om hierarkiska strukturer. För att något skall kunna utvecklas måste det finnas hierarkier vilket vi bla kan se tydligt hos barn. Vi förväntar oss inte att ett barn som är 4-5 år skall kunna tänka i samma komplexa mönster som ett barn som är 11-12 år klarar av. En 11-årings tankemönster överskrider och inkluderar 4-åringens och 11-åringen anser att den vet betydligt bättre än 4-åringen och det accepterar vi som självklart. Vi tycks dock glömma bort det när vi talar om tankemönster hos vuxna människor och kulturer. Det finns såklart fler parametrar att ta hänsyn till i en vuxen värld men jämförelsen är dock värd att fundera på.
Tyvärr kan man som alltid finna människor som missuppfattat eller missbrukar modellen och därför kan man finna referenser och hänvisningar till SD hos en del new ageaktiga personer och grupper vilket är synd då många andra ointresserade eller oinsatta människor snabbt tar fotfäste i sådant. SD är i mitt tycke värt ett betydligt bättre öde än så då den visat mig att den verkligen kan lära oss något och med den tunga forskning som ligger bakom bör den ges en chans. Det bästa är som alltid att läsa på, vara kritisk och sedan göra sig sin egen uppfattning.
SD är INTE någon kult, religion, förening eller dylikt utan en teori och en väldigt bra sådan.

Nedan följer än överblick av varje vMeme/färg. Dessa är uppdelade i två nivåer (tier), första nivån och andra nivån. De 6 första stadierna är nivå ett (first tier) och här befinner sig 95% av jordens befolkning idag.
 • Varje enskilt stadium är beroende av vilka livsvillkor personen, kulturen och samhället existerar i (Tid, Plats, Tillstånd och Omständigheter).

 • Alla människor har alla färger i sig men vanligtvis är en eller två dominerande (center of gravity)

 • Det är inte möjligt att pressa människor till ett annat stadium då de bara cementerar sin nuvarande världsbild i ett sådant läge

 • Ledare måste influera och leda människor att ta nästa steg upp för spiralen genom att få dem att känna sig trygga och att själva vara ett helt eller ett halvtsteg före (högre eller djupare)

 • När livsvillkoren är stabila så kommer nästa stadium att uppstå (för mycket säkerhet leder alltid till att människor söker sig mot osäkerhet, om inte annat så av leda)

 • En uppgång eller nedgång på spiralen triggas alltid av någon typ av kris (intern, extern, individuell, kollektiv)

 • Varje stadium är övertygat om att de har alla svaren på hur saker och ting ligger till och tom livets mysterium

 • Alla färger uppstår i alla människor i någon form och i något sammanhang

 • Det finns alltid både positiva och negativa aspekter av alla stadier/färger (VIKTIGT!)

 • Inget stadium/färg är bättre än någon annan då livsvillkoren avgör vad som passar bäst

 • Varje nytt stadium/färg bygger på det tidigare. Varje stadium/färg överskrider och inkluderar de tidigare. Det går inte att hoppa över något stadium/färg utan varje måste levas igenom.

Nedan följer en kort beskrivning av varje stadie:

Beige (jag, min, mitt) 0,1 % av dagens vuxna befolkning
 • Uppkom för ca 100 000 år sedan

 • Instinktivt jag

 • Allt handlar om grundläggande behov som hunger, törst, flykt, försvar, reproduktion osv

 • Drivs av fundamentala hjärnprogram (reptilhjärnan)

 • Nyfödda barn

 • Traumatiserade människor

 • Långt gången Alzheimer

 • Extrema omständigheter

 • Beige måste vara uppfylld för att något annat stadium skall uppkomma


Lila (vi, oss, vårat) ca 10 % av dagens vuxna befolkning

 • Uppkom för ca 50 000 år sedan

 • Magiskt jag

 • Konst och andlighet uppstår

 • Magisk och osäker värld

 • Man är "gift" med gruppen

 • Individen identifierar sig bara med sig själv och gruppen

 • Barn 1-3 år gamla

 • Klanen och familjen är allt

 • Alla som inte är med i vår stam är "de andra" och troligen fiender

 • Gruppen leds av den äldre, storhövdingen eller shaman.

 • Impulsivt ledarskap

 • Arbetaren är skyldig sitt liv till organisationen

 • Förändrings ceremonier och vidskepelse

 • Klansamhällen

 • Disney lever på denna vMeme med sina magiska fantasivärldar och kan även ses i Harry Potter

Röd (jag, min, mitt) ca 20% av dagens vuxna befolkning

 • Uppkom ca 10 000 år sedan

 • Impulsivt jag

 • Maktdriven

 • Egocentrisk, kan inte ta någon annans perspektiv

 • Barn 3-6 år

 • Oroar sig inte för konsekvenser som kanske inte kommer att hända (lever för stunden)

 • Undvik skam och var respekterad

 • Tonårsuppror (rymmer hemifrån o dyl)

 • "Big boss" bestämmer och delar ut belöning och straff

 • Antar att folk är lata och måste tvingas att jobba

 • Ofta karismatisk och centrum för partyt

 • Dålig på att planera och spara för framtiden

 • Lojalitet baseras på rädsla

 • Den starkaste vinner

 • Partners och allierade finns bara utifrån ett självintresse

 • Kommunicerar bara nedåt

 • jag kommer att slåss till slutet oavsett vad andra tycker

 • Mytiska historier (hjältar och hjältedåd)


Blå (vi, oss, vårt) ca 40 % av dagens vuxna befolkning

 • Uppkom för ca 5000 år sedan

 • Troende jag

 • Etnocentrisk (jag och min grupp har rätt oavsett vad)

 • Allting på sin rätta plats (rätt & fel)

 • Barn 7-8 år

 • Trogen "sanningen"

 • Lyder myndighet, gud och/eller högre makt

 • Stark myndighets struktur/kultur

 • Offra sig nu för att vinna i framtiden

 • Känner skam när man inte anpassar sig till gruppens normer

 • Kontrollera impulsivitet och svara på skuld

 • Patriotism

 • Stängt tänkande - om det inte är en del av vårt förutbestämda dogma så är det inte att tänka på

 • Stark känsla av tillhörighet

 • Klassiska familjevärderingar

 • Facism och missbruk av makt

 • Fundamentalism


Orange (jag, min, mitt) ca 30 % av dagens vuxna befolkning

 • Uppkom för ca 1000 år sedan

 • Presterande jag

 • Framgångsdriven

 • Barn 9-14 år

 • Börjar kunna ta 3:e persons perspektiv

 • Logiskt tänkande

 • Fullt av möjliga alternativ

 • Sök reda på den bästa lösningen

 • "sanningen är inte levererad, den upptäcks"

 • Förbättra livsvillkoren för många genom vetenskap och teknik

 • Det finns universella sanningar

 • Kapitalism

 • Materialism

 • Spela för att vinna och gillar tävlingen

 • Pengar hellre en lojalitet

 • Tappar det heliga

 • Skapar ekologiska kriser

 • Arbetsnarkomaner

 • Överdriven företagsmakt

 • Etniska kriser - vinst till varje pris

 • Status, image och objektiva mål

 • Identitetskris - utanförskap

 • Ekonomisk ojämlikhet - klasskrig

 • Undvik känslor - se till att få jobbet gjort


Grönt (vi, oss, vårt), ca 10 % av dagens vuxna befolkning

 • Uppkom ca 150 år sedan

 • Känsliga jag

 • Jämställdhets driven

 • Ung vuxen 15-21 år

 • Använder flera perspektiv

 • Avancerad självreflektion

 • Empati

 • Konsensus

 • Sociala nätverk

 • Gå med i vårt gemensamma samfund för delad tillväxt

 • Dela med sig

 • Sociala demokratier

 • Befria människorna från girighet och dogma

 • Extrem relativism och pluralism

 • Lovar mer än den kan hålla

 • Är emot allt som liknar hierarki och sunt dömande

 • Demokratiska beslut till varje pris som inte leder någonstans

 • Ta beslut som en grupp

 • Har gett uppkomst till medborgerliga rättigheter, feminism och gayrättsrörelsen

 • Accepterar flera sätt att se verkligheten

 • Utforskar det inre i mitt jag och i andra

 • Frekvent kommunikation i alla riktningar

 • Systemteori

 • Känslighet och acceptans inför känslor

 • Ekologiskt medvetande

 • Mest förekommande just nu i Kanada, Skandinavien och Holland

Detta var första nivån (first tier) som består av 6 stadier och undertiden du funderar över den så förbereder jag nivå två (second tier) som består av 2 stadier med en tredje i horisonten.

6 kommentarer:

 1. Hej, fantastiskt att upptäcka en sån här sida! Tack för den! Det finns fler intresserade och kunniga av integralt och spiralt mm än vad jag vågat hoppas.

  Mats Edin, medförfattare till Ordning och Reda i skolan (första boken om Spiral Dynamics på svenska?).

  Ha det!

  Mats Edin

  SvaraRadera
 2. Hej Mats. Tack för din kommentar. Jag tror faktiskt att det integrala tänkandet börjar slå igenom när man ser att det funkar så bra i verkligheten.

  SvaraRadera
 3. Vilken fin presentation! Inom NLP INLPTA är det här en favorit. Vart tog de andra nivåerna vägen :=)
  Med hälsningar av bästa sorten!
  Lotta

  SvaraRadera
 4. Fantastiskt och intressant!Tipsad om detta av Margareta Lycken. Tacksam!

  SvaraRadera
 5. Fantastiskt och intressant!Tipsad om detta av Margareta Lycken. Tacksam!

  SvaraRadera
 6. Mycket viktigt och intressant. Tack!

  SvaraRadera