söndag 29 november 2009

Okunskap bakom Schweiziska omröstningen

Osunda absolutistiska och etnocentriska tankemönster leder nästan alltid till konflikter oavsett vem som har dem, var de uppstår och i vilket sammanhang de utövas.
Detta gäller framför allt i dagens globala värld där utrymmet för dessa "antingen eller" tankar blir allt mindre. Människor med den typen av förenklade världsbilder känner sig trängda och kommer tyvärr på vägen att bli allt mer fundamentalistiska när de ser att deras världsbild rämnar. Vilket alltså är en av anledningarna att vi ser dessa invandrarfientliga strömningar i många länder idag. 

Vi kan inte gå tillbaka i tiden, saker är som de är och vi måste se framåt. Ta lärdom av våra misstag och överskrida men inkludera vår historia. Sverigedemokrater, Schweiziska SVP och en rad religiösa grupper har alla lika fel i sitt "vi och dem" tänkande och ingen av dem har några lösningar på problemet. De gör bara saken värre med sina absolutistiska och etnocentriska uttalanden och ageranden.

Det hjälper sällan att argumentera emot dem heller då det tyvärr ligger i diagnosen för detta tankemönster att man själv inte ser hur tokigt man tänker. De måste få denna insikt själva och den skapas alltid ur någon typ av kris.

Det är mycket olyckligt med ett Schweiziskt nej till fler minareter men de goda nyheterna är att det skapas en kris och ur dessa kriser kommer utveckling. Man kan bara hoppas att allt fler människor inser att det inte håller att utesluta varandra, oavsett religiös tillhörighet eller etnisk bakgrund.
Jag har skrivit mer utförligt om det ämnet i detta inlägg.

Länkar som liknar: Svd1, Svd2, Svd3, DN1, DN2, Dagen,

lördag 14 november 2009

Att leda som en framstående dirigent


Här kommer ännu en fantastisk presentation från TED.com. Itay Talgam visar på olika typer av ledarskap inom Itay:s eget gebit, den klassiska musiken. De olika typerna av dirigenter han visar påminner inte så lite om de olika typer av tankemönster och värderingsmönster som tex Spiral Dynamics talar om och som jag även skrivit om här.

Vi får se exempel på den maktdrivne (video 2), den absolutistiske (video 3), den presterande (video 4), den jämlikhetsdrivne (video 5 och 6) och till slut den integrerade typen (video 7 och 8).  De senare överskrider men inkluderar de tidigare.

Han visar även att ett klokt ledarskap måste ta hänsyn till många människors berättelser och tolkningar av den rådande situationen. Glädje uppstår i delandet av sin upplevelse och när vi kan uppskatta varandras olika perspektiv av verkligheten.

Att han sedan presenterar det hela på ett mycket underhållande sätt gör inte saken sämre. Mycket nöje.


Aktuella länkar runt ledarskap: SvD1, SvD2, SvD3, DN1, VA1, Chef1, Chef2,

söndag 1 november 2009

Det är djupet i våra tankemönster som avgör vår framtidDet talas och skrivs idag mycket om främlingsfientlighet, religion och invandringspolitik i spåren av Sverigedemokraternas frammarsch och framför allt efter Jimmi Åkessons debattartikel i Aftonbladet härom veckan. Det skrivs om att inte Obama har lyckats skapa något ännu, det skrivs om klimathot och klimatavtal, det skrivs om Afganistankriget och Israel/Palestina konflikten osv, osv.

Jag känner en känsla av hopplöshet när jag läser dessa artiklar och bloggar då de flesta inte förstår hur det mänskliga psyket fungerar och hur värderingar bildas och utvecklas. Det är kanske inte så konstig då det är en ganska komplex historia, men om vi inte försöker oss på att förstå detta så kommer vi föralltid sitta fast i ett exklusivt tänkande där vi hela tiden hamnar i ett "vi och dem" tänkande. Jag har skrivit om det många gånger förr men denna gång tänkte jag försöka förklara lite mer hur jag ser på saken, utan att bli alltför långrandig.

Det finns idag flera vetenskapliga teorier, som tex Spiral Dynamics, Jean Gebser (The Structure of Consciousness), Robert Kegan (The Evolving Self), David Logan (Tribal Leadership) mfl, som alla förklarar hur mänskligt medvetande utvecklas och vilka typiska tankemönster som förekommer i dessa utvecklingsstadier. Alla dessa teorier har gett sig på att försöka förklara den komplexa men fascinerande mentala utvecklingen hos den mänskliga vuxna befolkningen. Alla pekar på samma sak och det är att människor utvecklas stadievis och fastnar ibland i vissa stadier beroende på sina livsvilkor och omständigheter. Att vissa människor fastnar i ett tankemönster kan även bero på att man inte är öppen för förändring, dvs man är låst vid sitt sätt att se världen och avfärdar alla andra perspektiv än sitt eget och sin grupps. Blir man då pressad och påtvingad andra åsikter än sin egen så blir det lätt att man cementerar sitt tankemönster och till och med blir fundamentalist för att bevisa sin sak.

Alla stadier som beskrivs av dessa teorier visar på en tydlig och enhetlig bild. Människor, grupper och samhällen utvecklas ifrån väldigt exklusiva tankemönster (egoistiska) till mer och mer inklusiva tankemönster och värderingar (världscentriska). Detta är väldigt tydligt om vi tittar på våra barn som ju går ifrån att bara kunna ta sitt egna perspektiv till att förstå att andra människor kan se på världen på ett helt annat sätt än de själva och att det t.o.m ibland är ett bättre sätt en deras eget perspektiv, speciellt när ett perspektiv kan inkludera flera andra perspektiv, dvs man överskrider men inkluderar. Ju fler perspektiv man kan hålla i sina tankar desto större djup får de värderingarna och då även ett högre värde.

Här följer en typisk värderingskarta som beskriver vilken typ av tankemönster som är rådande när ett visst stadie är aktiverat

StadieKarakteristiskt
1. Arkaisk
 • Magiskt 
 • Rituella traditioner
 • Klan och stamsamhälle. 
 • Världen är full av mystiska krafter som måste stillas. 
 • Individen identifierar sig bara med sig själv och gruppen
 • Klanen och familjen är allt
 • Arbetaren är skyldig sitt liv till organisationen
 • Impulsivt ledarskap
2. Egocentrisk
 • Maktdriven 
 • Impulsivt jag
 • Livet är en djungel där bara de starkaste överlever. 
 • De svaga servar de starka
 • Lojalitet baseras på rädsla
 • Kan inte ta någon annans perspektiv
 • Oroar sig inte för för framtida konsekvenser, lever för stunden
 • Undvik skam och var respekterad 
3. Absolutistisk
 • Troende jag
 • Etnocentrisk (jag och min grupp har rätt oavsett vad)
 • Allting på sin rätta plats
 • Rätt & fel, verkligheten är svart och vit
 • Trogen "sanningen"
 • Stark myndighetsstruktur/kultur
 • Makthierarki, person med högst status tar besluten
 • Patriotism
 • Fundamentalism
 • Enpartistater
 • Offra sig nu för att vinna i framtiden
 • Kontrollera impulsivitet och svara på skuld
 • Stark känsla av tillhörighet
 • Klassiska familjevärderingar
4. Materialistisk
 • Presterande jag
 • Framgångsdriven
 • Fri marknadskapitalism
 • Status, image och objektiva mål
 • Flerpartidemokrati
 • Förbättra livsvillkoren för många genom vetenskap och teknik
 • Logiskt tänkande
 • Arbetsnarkomaner
 • "Sanningen är inte levererad, den upptäcks"
 • Materialism
 • Överdriven företagsmakt
 • Identitetskris - utanförskap
 • Pengar hellre än lojalitet
5. Jämlikhetssträvande
 • Känsligt jag
 • Jämställdhetsdriven
 • Konsensus
 • Sociala nätverk
 • Extrem relativism och pluralism
 • Är emot allt som liknar hierarkier och dömande
 • Accepterar flera sätt att se verkligheten
 • Ekologiskt medveten
 • Empati
 • Reagerar på mänskliga behov
 • Avancerad självreflektion
 • Känslighet och acceptans inför känslor
6. Naturella system
 • Integrerade jag
 • Världcentrerad
 • Balans
 • Accepterande
 • Kräver integrerade och öppna system
 • Litar på vad som är nödvändigt, naturligt och nästa fas
 • Finner lösning på motstridiga perspektiv
 • Flexibelt, projektcentrerat, funktionellt ledarskap
 • Den mest kompetenta tar besluten
 • Otålig mot de lägre stadiernas polariserade tankemönster och värderingar
 • Lär sig att vara fri men även principfast
 • "Vad som var rätt och riktigt igår behöver inte vara det imorgon"
 • Känner sig hemma i alla kulturella kontexter
 • Kan känna existentiell ångest när man ser alla globala konflikter på många olika nivåer och stadier 

Varje nytt stadie bygger på det tidigare. Varje stadie överskrider och inkluderar de tidigare. Det går inte att hoppa över något stadie utan varje måste levas igenom.
Inget stadie är bättre än något annat då livsvillkoren avgör vad som för tillfället passar bäst, dock blir de högre/djupare stadierna allt mer inklusiva då de bygger på de tidigare.
Det finns alltid både positiva och negativa aspekter av alla stadier (VIKTIGT!)

Alla utvecklingsteorier handlar i grunden om:
 • HUR människor tänker om saker (istället för VAD de tänker på)

 • Varför människor tar beslut på så många olika sätt fast ämnet är det samma

 • Varför människor reagerar på så olika sätt vid samma mentala stimulus

 • Varför och hur värderingar uppstår och sprids

 • Grunden i förändring (the nature of change)
Den viktigaste punkten är den första. HUR människor tänker och inte VAD vi tänker om saker och ting. Har man inte förstått det så kommer man alltid att tolka religioner, politiska partier, kulturer och värderingar på fel sätt. Ett av de största misstag de flesta människor gör är att de tittar i spegeln och utgår ifrån att alla människor lever i samma subjektiva verklighet som de gör och hävdar sedan att alla som inte begriper hur de ser på saken har helt fel.

Varje stadium är övertygat om att de har alla svaren på vad verkligheten är. Att denna verklighet ALLTID är färgad av vilket stadie personen eller gruppen ifråga utgår ifrån är det dock väldigt få som har klart för sig.

Varje enskilt stadium är beroende av vilka livsvillkor personen, kulturen och samhället existerar i (Tid, Plats, Tillstånd och Omständigheter).

De olika stadierna är inte bara olika mentala stadier utan det handlar också om biologi eller snarare om neurologi. Vårt sätt att tänka påverkas direkt av hur vår hjärna kopplar ihop sina neuroner. Det i sin tur påverkas av den omgivning och miljö vi lever i. Den mänskliga hjärnan är väldigt plastisk, dvs flexibel och föränderlig. Precis som resten av kroppen så kan den ändra på sig beroende på vilken stimuli och näring den får. Ett tankemönster är alltså inte huggit i sten bara för att man kommer ifrån en viss kultur eller har en viss typ av religion. De flesta av oss ändrar åsikt och värderingar flera gånger under livet beroende på omständigheter och livsvillkor. Det finns t.ex. muslimer och kristna ifrån alla stadier och de tolkar sin religion ifrån det stadiets övergripande tankemönster. En muslim/kristen som har sitt perspektivcentrum i stadie 1 är väldigt olik en som har sitt perspektivcentrum i stadie 5.

Felet, som jag ser det, är att de flesta människor skyller på VAD människor tänker på, dvs vilken religion de tror på, politiska åsikter, kulturell tillhörighet, arbetsmetoder de använder  osv.
De riktiga orsakerna ligger snarare i HUR de tänker om dessa saker. En kristen människa med ett etnocentriskt och exklusivt tänkande faller lätt in i ett absolutistiskt beteende och kan därför bli fundamentalistisk och låta de dogmatiska och ohälsosamma idéerna i kristendomen få en framskjuten placering (se ett utmärkt exempel här). Detsamma gäller för en muslim, jude, buddist, new ageare, ateist och alla andra världsåskådningar. Har man ett exklusivt och absolutistiskt tänkande så spelar det ingen roll VAD man tänker om saken, det blir tok i alla fall eftersom man inte förstår HUR man tänker, vilket avgör personens eller gruppens perspektiv.

Det samma gäller politiska åsikter, kulturer, fotbollslag, arbetsmetoder eller vad du än vill.

Alla har rätt utifrån sitt perspektiv. Att jag ser det så betyder dock inte att jag har ett post-modernt och överrelativistiskt tänkande. Jag är fullt medveten om vad det skulle innebära. Jag anser att alla människor eller rättare sagt alla varelser har samma rätt att finnas och samma värde när det gäller livsform. Jag anser dock inte att alla värderingar och tankemönster har samma värde. Där råder det en hierarki.  Jag syftar dock inte på någon makthierarki, vilket vi ofta tänker på när vi hör ordet hierarki. Det måste finnas en hierarki för att något skall kunna utvecklas. Nästa steg i utvecklingen står alltid på axlarna av det som kom före den, dvs bygger på det som fanns innan. Det gäller både teknik och mänskliga värderingar.

Att kunna ta in flera perspektiv och förstå dessa utan att döma dem ger ett tankemönster som naturligtvis är mer inklusivt, vilket gör att de osunda delarna som är motstridiga i varje perspektiv för ge vika, medans man behåller de sunda delarna. Man får alltså en större del av sanningskakan på det sättet. Man överskrider men inkluderar det enstaka perspektivet vilket ger ett högre eller djupare värde och större insikt/medvetande.

Snävt och exklusivt tänkande har ett lägre värde en ett inklusivt har.
Det finns dessutom ingen slutlig destination för detta, man når aldrig det bästa perspektivet för det skulle innebära att man förstod alla perspektiv som finns och det är omöjligt eftersom nya hela tiden uppstår.

Om vi tittar på Sverigedemokraterna och deras utfall mot muslimer, så ser vi att Sverigedemokraterna har ett exklusivt tänkande (stadie 2 och 3) och försöker absolut inte att förstå vad det innebär att vara muslim i Sverige 2009. Kom även ihåg att vi har samma exklusiva tänkande hos många invandrare och "vanliga" Svenskar. Motsättningar uppstår därför att VAD de tänker är helt skilt ifrån varandra men de ser inte att HUR de tänker är väldigt lika och så länge de använder det tankemönstret så kommer det att bli konflikter.

Samma sak ser vi: på våra företag, i våra familjer och seriösa politiska partier där många människor är helt fokuserade på att just de skall ha rätt i SAKEN utan att förstå att HUR de tänker kommer föralltid att skapa konflikt, oavsett vad SAKEN gäller för att de saknar förmågan att ta in flera perspektiv.

Ett exempel:
Att jag själv inte tror på gud beror på att om man tar in alla perspektiv som finns runt religionerna så blir det omöjligt att tro på gud. Det finns alldeles för många motsägelsefulla tankar när man slår ihop dessa perspektiv. Det innebär dock inte att jag tycker att all religion är av ondo. Det finns mycket kloka tankar och sunda idéer i religionen och de skall vi behålla. För att bli av med de dogmatiska och rent ut sagt osunda delarna måste vi dock lyfta blicken och släppa taget om gamla tankemönster som helt eller delvis stöter sig med andra tankemönster. Tänk "både och" inte "antingen eller". Om vi alla strävar efter detta så kommer vår värld bli allt bättre för var dag som går. Jag vågar faktiskt lova det.

"Man kan inte lösa ett problem med samma tankemönster som skapade det" -Albert Einstein.

Varje nytt perspektiv löser de tidigares problem men skapar nya mer komplexa problem som bara kan lösas med ett nytt högre/djupare perspektiv som inkluderar alla tidigare. Så fortsätter  sen evolutionsdansen, för alltid.

Länkar. Newsmill 1, 2, 3, 4, 5. AB1, 2, DagenDN 1, 2, 3, 4, 5. SvD 1, 2, 3, 4, 5