lördag 26 december 2009

Ett år av dynamiskt bloggandeJust i dagarna så fyller den Dynamiska Spiralen ett år och jag kände att det var dags att göra någon slags summering. Ett av mina mål med denna blogg var initialt att sprida lite information om teorin och vetenskapen runt Spiral Dynamics och hur den kan praktiskt appliceras i det dagliga livet. Den visionen har jag hållit fast vid och har även vidgat den genom att även skriva och hänvisa till andra teorier som handlar om vuxenmedvetandeutveckling. För att få igång en diskussion i kommentarerna så har det visat sig att man tjänar på att skriva om ett aktuellt ämne och gärna om ett med lite politisk laddning. Det är både kul och lite besvärande.

Jag har ännu inte lyckats få en tillräckligt stor publik för att skriva om precis vad jag vill utan att använda twingly och länka till en rad aktuella tidningssidor. Målet för 2010 är att få igång diskussioner om saker som har lite längre livslängd än de 2-3 dagar som brukar vara fallet med länkar till aktuella händelser. Jag kommer dock även i fortsättningen ge mig in i den aktuella debatten med jämna mellanrum då det är kul och har lett till en del kul och intressanta diskussioner. Att man sedan får en del anonyma idiotinlägg får man väl se som ett bevis på att det mänskliga medvetandet ibland har ett behov av utveckling.

Ett annat mål jag har är att skriva mer om hur tekniken och människan interagerar. Jag har ett stort intresse av informationsteknologi och hur Internet förändrar och influerar våra sätt att kommunicera och interagerar med varandra. Vi är bara i början av vad detta kan leda till och jag finner det väldigt spännande. Jag ser även en naturlig länk mellan teknik och det mänskliga medvetandets utveckling. Båda influerar varandra vilket gör att vi aldrig riktigt kan se vart det tar vägen.

Ett annan utmaning är att finna tid till att skriva lite oftare. Tror dock att det kommer att bli 2-3 inlägg i månaden, vilket verkar vara en lagom takt om man skall kunna ha någon slags kvalitet.

Denna blogg kommer inte heller i fortsättningen att handla om mitt privatliv eller mitt yrkesliv annat än om jag kan använda dessa som exempel för de ämnen jag tycker till om.

Hoppas ni som följer denna blogg även gör det under 2010 och att vi kommer ha många intressanta diskussioner. Visa mig gärna till era egna bloggar så att vi kan föra diskussionen på flera ställen samtidigt.

God Jul och Gott Nytt Dynamiskt År
/Magnus

söndag 29 november 2009

Okunskap bakom Schweiziska omröstningen

Osunda absolutistiska och etnocentriska tankemönster leder nästan alltid till konflikter oavsett vem som har dem, var de uppstår och i vilket sammanhang de utövas.
Detta gäller framför allt i dagens globala värld där utrymmet för dessa "antingen eller" tankar blir allt mindre. Människor med den typen av förenklade världsbilder känner sig trängda och kommer tyvärr på vägen att bli allt mer fundamentalistiska när de ser att deras världsbild rämnar. Vilket alltså är en av anledningarna att vi ser dessa invandrarfientliga strömningar i många länder idag. 

Vi kan inte gå tillbaka i tiden, saker är som de är och vi måste se framåt. Ta lärdom av våra misstag och överskrida men inkludera vår historia. Sverigedemokrater, Schweiziska SVP och en rad religiösa grupper har alla lika fel i sitt "vi och dem" tänkande och ingen av dem har några lösningar på problemet. De gör bara saken värre med sina absolutistiska och etnocentriska uttalanden och ageranden.

Det hjälper sällan att argumentera emot dem heller då det tyvärr ligger i diagnosen för detta tankemönster att man själv inte ser hur tokigt man tänker. De måste få denna insikt själva och den skapas alltid ur någon typ av kris.

Det är mycket olyckligt med ett Schweiziskt nej till fler minareter men de goda nyheterna är att det skapas en kris och ur dessa kriser kommer utveckling. Man kan bara hoppas att allt fler människor inser att det inte håller att utesluta varandra, oavsett religiös tillhörighet eller etnisk bakgrund.
Jag har skrivit mer utförligt om det ämnet i detta inlägg.

Länkar som liknar: Svd1, Svd2, Svd3, DN1, DN2, Dagen,

lördag 14 november 2009

Att leda som en framstående dirigent


Här kommer ännu en fantastisk presentation från TED.com. Itay Talgam visar på olika typer av ledarskap inom Itay:s eget gebit, den klassiska musiken. De olika typerna av dirigenter han visar påminner inte så lite om de olika typer av tankemönster och värderingsmönster som tex Spiral Dynamics talar om och som jag även skrivit om här.

Vi får se exempel på den maktdrivne (video 2), den absolutistiske (video 3), den presterande (video 4), den jämlikhetsdrivne (video 5 och 6) och till slut den integrerade typen (video 7 och 8).  De senare överskrider men inkluderar de tidigare.

Han visar även att ett klokt ledarskap måste ta hänsyn till många människors berättelser och tolkningar av den rådande situationen. Glädje uppstår i delandet av sin upplevelse och när vi kan uppskatta varandras olika perspektiv av verkligheten.

Att han sedan presenterar det hela på ett mycket underhållande sätt gör inte saken sämre. Mycket nöje.


Aktuella länkar runt ledarskap: SvD1, SvD2, SvD3, DN1, VA1, Chef1, Chef2,

söndag 1 november 2009

Det är djupet i våra tankemönster som avgör vår framtidDet talas och skrivs idag mycket om främlingsfientlighet, religion och invandringspolitik i spåren av Sverigedemokraternas frammarsch och framför allt efter Jimmi Åkessons debattartikel i Aftonbladet härom veckan. Det skrivs om att inte Obama har lyckats skapa något ännu, det skrivs om klimathot och klimatavtal, det skrivs om Afganistankriget och Israel/Palestina konflikten osv, osv.

Jag känner en känsla av hopplöshet när jag läser dessa artiklar och bloggar då de flesta inte förstår hur det mänskliga psyket fungerar och hur värderingar bildas och utvecklas. Det är kanske inte så konstig då det är en ganska komplex historia, men om vi inte försöker oss på att förstå detta så kommer vi föralltid sitta fast i ett exklusivt tänkande där vi hela tiden hamnar i ett "vi och dem" tänkande. Jag har skrivit om det många gånger förr men denna gång tänkte jag försöka förklara lite mer hur jag ser på saken, utan att bli alltför långrandig.

Det finns idag flera vetenskapliga teorier, som tex Spiral Dynamics, Jean Gebser (The Structure of Consciousness), Robert Kegan (The Evolving Self), David Logan (Tribal Leadership) mfl, som alla förklarar hur mänskligt medvetande utvecklas och vilka typiska tankemönster som förekommer i dessa utvecklingsstadier. Alla dessa teorier har gett sig på att försöka förklara den komplexa men fascinerande mentala utvecklingen hos den mänskliga vuxna befolkningen. Alla pekar på samma sak och det är att människor utvecklas stadievis och fastnar ibland i vissa stadier beroende på sina livsvilkor och omständigheter. Att vissa människor fastnar i ett tankemönster kan även bero på att man inte är öppen för förändring, dvs man är låst vid sitt sätt att se världen och avfärdar alla andra perspektiv än sitt eget och sin grupps. Blir man då pressad och påtvingad andra åsikter än sin egen så blir det lätt att man cementerar sitt tankemönster och till och med blir fundamentalist för att bevisa sin sak.

Alla stadier som beskrivs av dessa teorier visar på en tydlig och enhetlig bild. Människor, grupper och samhällen utvecklas ifrån väldigt exklusiva tankemönster (egoistiska) till mer och mer inklusiva tankemönster och värderingar (världscentriska). Detta är väldigt tydligt om vi tittar på våra barn som ju går ifrån att bara kunna ta sitt egna perspektiv till att förstå att andra människor kan se på världen på ett helt annat sätt än de själva och att det t.o.m ibland är ett bättre sätt en deras eget perspektiv, speciellt när ett perspektiv kan inkludera flera andra perspektiv, dvs man överskrider men inkluderar. Ju fler perspektiv man kan hålla i sina tankar desto större djup får de värderingarna och då även ett högre värde.

Här följer en typisk värderingskarta som beskriver vilken typ av tankemönster som är rådande när ett visst stadie är aktiverat

StadieKarakteristiskt
1. Arkaisk
 • Magiskt 
 • Rituella traditioner
 • Klan och stamsamhälle. 
 • Världen är full av mystiska krafter som måste stillas. 
 • Individen identifierar sig bara med sig själv och gruppen
 • Klanen och familjen är allt
 • Arbetaren är skyldig sitt liv till organisationen
 • Impulsivt ledarskap
2. Egocentrisk
 • Maktdriven 
 • Impulsivt jag
 • Livet är en djungel där bara de starkaste överlever. 
 • De svaga servar de starka
 • Lojalitet baseras på rädsla
 • Kan inte ta någon annans perspektiv
 • Oroar sig inte för för framtida konsekvenser, lever för stunden
 • Undvik skam och var respekterad 
3. Absolutistisk
 • Troende jag
 • Etnocentrisk (jag och min grupp har rätt oavsett vad)
 • Allting på sin rätta plats
 • Rätt & fel, verkligheten är svart och vit
 • Trogen "sanningen"
 • Stark myndighetsstruktur/kultur
 • Makthierarki, person med högst status tar besluten
 • Patriotism
 • Fundamentalism
 • Enpartistater
 • Offra sig nu för att vinna i framtiden
 • Kontrollera impulsivitet och svara på skuld
 • Stark känsla av tillhörighet
 • Klassiska familjevärderingar
4. Materialistisk
 • Presterande jag
 • Framgångsdriven
 • Fri marknadskapitalism
 • Status, image och objektiva mål
 • Flerpartidemokrati
 • Förbättra livsvillkoren för många genom vetenskap och teknik
 • Logiskt tänkande
 • Arbetsnarkomaner
 • "Sanningen är inte levererad, den upptäcks"
 • Materialism
 • Överdriven företagsmakt
 • Identitetskris - utanförskap
 • Pengar hellre än lojalitet
5. Jämlikhetssträvande
 • Känsligt jag
 • Jämställdhetsdriven
 • Konsensus
 • Sociala nätverk
 • Extrem relativism och pluralism
 • Är emot allt som liknar hierarkier och dömande
 • Accepterar flera sätt att se verkligheten
 • Ekologiskt medveten
 • Empati
 • Reagerar på mänskliga behov
 • Avancerad självreflektion
 • Känslighet och acceptans inför känslor
6. Naturella system
 • Integrerade jag
 • Världcentrerad
 • Balans
 • Accepterande
 • Kräver integrerade och öppna system
 • Litar på vad som är nödvändigt, naturligt och nästa fas
 • Finner lösning på motstridiga perspektiv
 • Flexibelt, projektcentrerat, funktionellt ledarskap
 • Den mest kompetenta tar besluten
 • Otålig mot de lägre stadiernas polariserade tankemönster och värderingar
 • Lär sig att vara fri men även principfast
 • "Vad som var rätt och riktigt igår behöver inte vara det imorgon"
 • Känner sig hemma i alla kulturella kontexter
 • Kan känna existentiell ångest när man ser alla globala konflikter på många olika nivåer och stadier 

Varje nytt stadie bygger på det tidigare. Varje stadie överskrider och inkluderar de tidigare. Det går inte att hoppa över något stadie utan varje måste levas igenom.
Inget stadie är bättre än något annat då livsvillkoren avgör vad som för tillfället passar bäst, dock blir de högre/djupare stadierna allt mer inklusiva då de bygger på de tidigare.
Det finns alltid både positiva och negativa aspekter av alla stadier (VIKTIGT!)

Alla utvecklingsteorier handlar i grunden om:
 • HUR människor tänker om saker (istället för VAD de tänker på)

 • Varför människor tar beslut på så många olika sätt fast ämnet är det samma

 • Varför människor reagerar på så olika sätt vid samma mentala stimulus

 • Varför och hur värderingar uppstår och sprids

 • Grunden i förändring (the nature of change)
Den viktigaste punkten är den första. HUR människor tänker och inte VAD vi tänker om saker och ting. Har man inte förstått det så kommer man alltid att tolka religioner, politiska partier, kulturer och värderingar på fel sätt. Ett av de största misstag de flesta människor gör är att de tittar i spegeln och utgår ifrån att alla människor lever i samma subjektiva verklighet som de gör och hävdar sedan att alla som inte begriper hur de ser på saken har helt fel.

Varje stadium är övertygat om att de har alla svaren på vad verkligheten är. Att denna verklighet ALLTID är färgad av vilket stadie personen eller gruppen ifråga utgår ifrån är det dock väldigt få som har klart för sig.

Varje enskilt stadium är beroende av vilka livsvillkor personen, kulturen och samhället existerar i (Tid, Plats, Tillstånd och Omständigheter).

De olika stadierna är inte bara olika mentala stadier utan det handlar också om biologi eller snarare om neurologi. Vårt sätt att tänka påverkas direkt av hur vår hjärna kopplar ihop sina neuroner. Det i sin tur påverkas av den omgivning och miljö vi lever i. Den mänskliga hjärnan är väldigt plastisk, dvs flexibel och föränderlig. Precis som resten av kroppen så kan den ändra på sig beroende på vilken stimuli och näring den får. Ett tankemönster är alltså inte huggit i sten bara för att man kommer ifrån en viss kultur eller har en viss typ av religion. De flesta av oss ändrar åsikt och värderingar flera gånger under livet beroende på omständigheter och livsvillkor. Det finns t.ex. muslimer och kristna ifrån alla stadier och de tolkar sin religion ifrån det stadiets övergripande tankemönster. En muslim/kristen som har sitt perspektivcentrum i stadie 1 är väldigt olik en som har sitt perspektivcentrum i stadie 5.

Felet, som jag ser det, är att de flesta människor skyller på VAD människor tänker på, dvs vilken religion de tror på, politiska åsikter, kulturell tillhörighet, arbetsmetoder de använder  osv.
De riktiga orsakerna ligger snarare i HUR de tänker om dessa saker. En kristen människa med ett etnocentriskt och exklusivt tänkande faller lätt in i ett absolutistiskt beteende och kan därför bli fundamentalistisk och låta de dogmatiska och ohälsosamma idéerna i kristendomen få en framskjuten placering (se ett utmärkt exempel här). Detsamma gäller för en muslim, jude, buddist, new ageare, ateist och alla andra världsåskådningar. Har man ett exklusivt och absolutistiskt tänkande så spelar det ingen roll VAD man tänker om saken, det blir tok i alla fall eftersom man inte förstår HUR man tänker, vilket avgör personens eller gruppens perspektiv.

Det samma gäller politiska åsikter, kulturer, fotbollslag, arbetsmetoder eller vad du än vill.

Alla har rätt utifrån sitt perspektiv. Att jag ser det så betyder dock inte att jag har ett post-modernt och överrelativistiskt tänkande. Jag är fullt medveten om vad det skulle innebära. Jag anser att alla människor eller rättare sagt alla varelser har samma rätt att finnas och samma värde när det gäller livsform. Jag anser dock inte att alla värderingar och tankemönster har samma värde. Där råder det en hierarki.  Jag syftar dock inte på någon makthierarki, vilket vi ofta tänker på när vi hör ordet hierarki. Det måste finnas en hierarki för att något skall kunna utvecklas. Nästa steg i utvecklingen står alltid på axlarna av det som kom före den, dvs bygger på det som fanns innan. Det gäller både teknik och mänskliga värderingar.

Att kunna ta in flera perspektiv och förstå dessa utan att döma dem ger ett tankemönster som naturligtvis är mer inklusivt, vilket gör att de osunda delarna som är motstridiga i varje perspektiv för ge vika, medans man behåller de sunda delarna. Man får alltså en större del av sanningskakan på det sättet. Man överskrider men inkluderar det enstaka perspektivet vilket ger ett högre eller djupare värde och större insikt/medvetande.

Snävt och exklusivt tänkande har ett lägre värde en ett inklusivt har.
Det finns dessutom ingen slutlig destination för detta, man når aldrig det bästa perspektivet för det skulle innebära att man förstod alla perspektiv som finns och det är omöjligt eftersom nya hela tiden uppstår.

Om vi tittar på Sverigedemokraterna och deras utfall mot muslimer, så ser vi att Sverigedemokraterna har ett exklusivt tänkande (stadie 2 och 3) och försöker absolut inte att förstå vad det innebär att vara muslim i Sverige 2009. Kom även ihåg att vi har samma exklusiva tänkande hos många invandrare och "vanliga" Svenskar. Motsättningar uppstår därför att VAD de tänker är helt skilt ifrån varandra men de ser inte att HUR de tänker är väldigt lika och så länge de använder det tankemönstret så kommer det att bli konflikter.

Samma sak ser vi: på våra företag, i våra familjer och seriösa politiska partier där många människor är helt fokuserade på att just de skall ha rätt i SAKEN utan att förstå att HUR de tänker kommer föralltid att skapa konflikt, oavsett vad SAKEN gäller för att de saknar förmågan att ta in flera perspektiv.

Ett exempel:
Att jag själv inte tror på gud beror på att om man tar in alla perspektiv som finns runt religionerna så blir det omöjligt att tro på gud. Det finns alldeles för många motsägelsefulla tankar när man slår ihop dessa perspektiv. Det innebär dock inte att jag tycker att all religion är av ondo. Det finns mycket kloka tankar och sunda idéer i religionen och de skall vi behålla. För att bli av med de dogmatiska och rent ut sagt osunda delarna måste vi dock lyfta blicken och släppa taget om gamla tankemönster som helt eller delvis stöter sig med andra tankemönster. Tänk "både och" inte "antingen eller". Om vi alla strävar efter detta så kommer vår värld bli allt bättre för var dag som går. Jag vågar faktiskt lova det.

"Man kan inte lösa ett problem med samma tankemönster som skapade det" -Albert Einstein.

Varje nytt perspektiv löser de tidigares problem men skapar nya mer komplexa problem som bara kan lösas med ett nytt högre/djupare perspektiv som inkluderar alla tidigare. Så fortsätter  sen evolutionsdansen, för alltid.

Länkar. Newsmill 1, 2, 3, 4, 5. AB1, 2, DagenDN 1, 2, 3, 4, 5. SvD 1, 2, 3, 4, 5fredag 23 oktober 2009

Vårt språk är vad det är

Läste en artikel av Per-Owe Albinsson med viss förundran på SvD.se idag. Den handlade om anglifieringen av Svenska språket. Han klagar på en massa saker som har gjorts av både företag och politiker som han tycker hotar det svenska språket. Han tycker att alla dessa engelska influenser  kommer försämra våra barns möjligheter att lära sig det svenska språket ordentligt. Vad som inte framgår är vad han tycker att ett statiskt alt. föråldrat svenskt språk får för positiva effekter för vårt land och våra barn i framtiden.

Jag erkänner att jag ibland särskriver och använder alldeles för många svengelska ord men jag ser inte riktigt problemet med det. Ofta gör man sig bättre förstådd med ett engelskt eller svengelskt uttryck än med ett föråldrat svenskt. Det kallas språkevolution och kan inte stoppas, hur gärna Per-Owe och hans vänner på Språkförsvaret än vill det.

Vi lever i en global värld som blir allt mer global, där influenser utifrån slår igenom överallt på alla områden, på samma sätt som svenska influenser får genomslag i andra länder.

Så har det alltid varit. Skillnaden idag är att det går fortare än det någonsin gjort tidigare vilket gör att en del människor tycker att det blivit för komplext att hänga med. Det som händer då är att man blir rädd för förändringen och vill att allt skall vara som förr eller åtminstone att det inte skall ändra sig mer än vad det gjort fram tills idag. Man ältar problemet i det oändliga och kommer ingen vart.

Språket är i ständig utveckling och kommer att fortsätta utvecklas även i framtiden. Det språk och förhållningssätt som kan anpassa sig bäst till rådande omständigheter och livsvilkor är det språk som kommer slå igenom. Möt det med nyfikenhet och omfamning istället för med rädsla och klagomål så kommer allt bli mycket lättare. Jag kan lova att vi kommer bli allt bättre på att kommunicera i framtiden och inte sämre. Mänskligheten har aldrig gått bakåt på den punkten.

onsdag 21 oktober 2009

Problemet med enstaka berättelser

Sverigedemokraterna har inte enbart fel i sin politiska agenda men de saknar perspektiv.
Problemet är inte att vissa historier eller anekdoter är felaktiga utan att de är ofullständiga

Ett av SD:s största misstag är att de tror att verkligheten består av en historia/berättelse och den råkar sammanfalla med deras nuvarande världsbild och tankemönster. Människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna lider starkt av avsaknaden av multipla perspektiv. Det betyder att om man bara har SD:s perspektiv på verkligheten så ser deras politik helt korrekt ut. De har nämligen inte fel i vad de säger utifrån det perspektivet. Problemet är att deras berättelse är väldigt partiell och snäv. De får bara in en väldigt liten del av sanningen, de ser helt enkelt inte att det finns andra perspektiv som också är övertygade om att de har "rätt".

För att komma tillrätta med de utmaningar som SD belyser så skall vi andra inte heller avfärda allt SD säger för då tappar vi bort ett perspektiv som ju faktiskt finns. Vi skall istället överskrida och inkludera det. Det innebär att den del av sanningen som SDs politik företräder fortfarande får plats men den blir då en del av flera sanningar och det som är uppenbart osunt i deras politik kommer inte längre få plats. Så funkar det nämligen med inklusivt tänkande till skillnad mot exklusivt tänkande (som SD ägnar sig åt). Ju fler perspektiv vi tar in desto effektivare gör vi oss av med de patologiska delarna av ett enstaka perspektiv och behåller de sunda delarna.

Det här gäller alla människor, religioner, världsbilder och politiska partier. Det blir alltså inte bättre av att totalt ignorera de problem som SD tar upp och ersätta dem med sin egen enstaka berättelse. Det skapar inget större djup och förståelse utan bara något annorlunda på samma nivå. Det löser inte problemet. Detta är viktigt för motståndarna till Sverigedemokraterna att förstå.

Utmaningen för människor med enstaka berättelser är att de ännu inte har tillgång till ett större perspektiv, antingen för att de har ett stängt sinne dvs de är rädda för förändring och håller fast vid gårdagen eller att de är dåligt pålästa och omedvetna. De ser helt enkelt inte något annat perspektiv än sitt eget och sin grupps perspektiv (det finns en hel del vetenskaplig forskning som bekräftar detta beteende). Det gör det svårt att nå fram med andra budskap. Sverigedemokraterna har ingen plats på Sveriges politiska karta men deras anhängares perspektiv försvinner inte så lätt. Det är en utmaning som vi måste ta oss ann och lyckas övervinna. Hur skall det gå till? Låt mig citera Winston Churchill när han talade till en skolklass där någon frågade vad hans bästa råd var. Winston svarade: "Never give up, never never never."

Länkar som liknar. Svd1, Svd2, Svd3, Svd4, Svd5DN1, DN2, DN3 AB1, AB2, AB3, Newsmill,
Knuff.se

söndag 18 oktober 2009

Sverigedemokraterna och deras förenklade världsbild

Sverigedemokraterna står för en absolutistisk och etnocentrisk politik med förenklade svar på komplexa frågor som dessutom ofta hävdar, troligen omedvetet, att det var bättre förr. Om vi tittar på deras politik och bortser från de främlingsfientliga dragen som de flesta medier hänger upp sig på (med viss rätt men det blir lätt ensidigt och lika svart och vitt som Sverigedemokraternas egen retorik), så ser man att det mesta är en lång lista med åsikter och visioner som är helt omöjliga att realisera. Det ser rent infantilt ut.

De är så klart inte själva medvetna om att de är bakåtsträvare och står för en evolutionslös politik för då skulle de ju inte påstå det de gör. Dom är inga idioter utan i Sverigedemokraternas ledning sitter det flera begåvade och intelligenta människor. Kom dock ihåg att intelligens och medvetenhet inte nödvändigtvis hänger ihop, vilket vi sett många gånger i vår historia. Jag hävdar att det är bara genom medvetenhet som man kan anpassa sig till rådande livsomständigheter utveckla och öka sin intelligens. Sådana människor har jag inte funnit i Sverigedemokraternas ledning eller bland de som röstar på dem.

Problemet är att de som röstar på Sverigedemokraterna inte har tillgång till ett tankemönster som klarar av att se verkligheten som den är  utan man ser den hellre som man skulle vilja att den var och t.o.m gärna gå tillbaka till gårdagen med uttal som "Vi står FAST vid våra värderingar" och "Ge oss Sverige TILLBAKA". Det säger allt. "Kreativitet och Innovation, nej tack" skulle kunna vara en annan Sverigedemokratslogan. 

Ta en titt på deras sammanfattning av sina åsikter och tala gärna om för mig sedan var deras framtidsvision finns.

Nej till EU
"Vi värnar Sveriges nationella suveränitet, och motsätter oss överstatligheten inom EU. Vi är däremot för samarbete mellan stater, inte minst i Norden, östersjöområdet och övriga Europa."

Nej till EU är ju något man kan tycka och fortfarande vara någorlunda medveten om vad man talar om men SD är det inte. Deras självinsikt är noll. 
Återigen vill man vara en exklusiv skara människor som inte skall behöva beblanda sig med "packet" utanför Norden och eventuellt Baltikum och i värsta fall med Europa (då antar jag att de menar det gamla Europa och inga obskyra östeuropeiska stater eller i värsta fall Turkiet kan komma på tanke). 
Har de missat att vi lever i en GLOBAL värld som snabbt blir allt mer global? Landsgränser kommer bli allt mindre viktiga då det inte är nationer som binder oss samman längre,  utan individers värderingar och tankemönster. Vi bildar företag, organisationer, intresseklubbar, familjer och vänskapsband över alla nationsgränser idag. Inte helt utan utmaningar, det skall sägas, men de utmaningarna kommer nästan alltid ifrån människor med värderingar som liknar SDs och skapar på det sättet konflikter (att SD är medskapare till de konflikter de skyller på invandringen är ett annat tydligt tecken på att de saknar medvetenhet och insikt, det frodas okunskap i deras läger). 

Nationell och Social rättvisa
"Vi förespråkar en moralisk upprustning, vi värnar västerlandets kristna etik, och vi vill stärka nationalkänslan, för att på så sätt skapa en större trygghet och gemenskap inom det svenska samhället."

För det första så är Sverige det mest sekulariserade landet i världen och det är något vi skall vara glada över. Det sista vi behöver just nu är någon återgång till kristen etik (tror här att de blandar ihop moral och etik dessutom). Varken etik eller moral har något med religion att göra. Bara okunskap eller dogmatiskt tänkande kan påstå något sådant.

Större trygghet får man inte genom att göra sig exklusiv, utan bara genom att bli inklusiv och få större gemenskap. Vi måste bli världcentriska och överskrida det etnocentriska tänkandet.

Skatterna
"Sverige är ett av de länder i världen med högst skattetryck. Det mångkulturella samhällsexperimentet kostar oss varje år enorma pengar och det är bara sverigedemokraterna som ifrågasätter om det är rimligt. Vi är det enda parti som kan sänka skatterna och förbättra den offentliga servicen samtidigt."

Det är inget experiment, utan en verklighet. Saker är vad de är och att skylla på andra och älta det är inte konstruktivt eller någon lösning (ja, jag vet, det finns andra partier som gör samma sak). Jag kan garantera att det är fler än SD som är medvetna om att det finns förbättringspotential i detta ämne. Sen är det ju intressant att de kan både sänka skatter och förbättra offentlig service samtidigt. De kanske skulle kalla sig Trolleridemokraterna ;-). Deras lösning tycks vara en slags protektionistisk ekonomi som skulle göra Sverige isolerat på en global marknad.

Sysselsättningen
"Vi vill också införa ett lärlingssytem, där arbete och utbildning går hand i hand."

Låter ju bra och kan funka i vissa hantverksyrken och andra yrken som fanns förr i tiden.
I de moderna informations och service yrkena är det knappast något att sträva efter då vi redan idag ser äldre, och förståndiga, yrkesutövare skaffa sig 20 år yngre och nyutexaminerade mentorer som kan lära dem hur den nya tekniken funkar. Tekniken gör sitt intåg överallt, även i gamla traditionella yrken. Världen har förändrats, har SD missat det?

Invandringen
Här behöver jag knappt kommentera, vi vet redan hur enkelspåriga SD är i denna fråga. 
Visst har vi vissa utmaningar med invandringen i Sverige, dock ligger problemet hos flera än politikerna och deras politikprogram. Det är lika delar svensk invadringspolitik, vissa av invandrarna själva och inte minst människor med SDs åsikter som skapar problemen. Om vi inte inser det så kommer vi aldrig få en förbättring. Om man tror att man är en del av en lösning så måste man även inse att man är en del av problemet.

Summering
Visst finns problemen och utmaningarna SD tar upp men deras lösningar är pubertala, etnocentriska och omedvetna. Tyvärr finns det en större skara människor i Sverige som har samma typ av tankemönster och det är dessa som kommer rösta på SD (de tycker naturligtvis att jag är en idiot som inte fattar, men det ligger i själva diagnosen för deras tankemönster). Risken finns att de lyckas röra runt i grytan och i bästa fall kommer, som ett resultat av det, de mer medvetna partierna att finna vettiga lösningar på de problem som SD belyser som dock bör vara mer inklusiva och verklighetstrogna än vad SDs exklusiva tankemönster klarar av.


SD personifierar den typ av tankemönster som är rädd för förändring och tycker att den nuvarande världen är för komplex för att förstå och därigenom skapar stress. Lösningen finner de i gårdagens svar men de missar helt att gårdagens svar svarade mot problem som kom på ännu äldre och primitivare frågor/problem. Aldrig någonsin har ett samhälle utvecklats positivt genom att anamma gårdagens tänk som svar på dagens problem. Dagens problem kan bara lösas med morgondagens svar som överskrider men inkluderar både dagens och gårdagens utmaningar.

Man kan inte backa in i framtiden. Till skillnad mot Internet så tror jag att SD är en fluga som kommer att dö ut för att evolutionen behöver den inte och den kan inte anpassa sig till de utmaningar som finns idag och imorgon. Hur lång tid det tar vet jag dock inte men jag hoppas att det kommer gå fort. 

Länkar som liknar: AB1, AB2, DN1,DN2, Newsmill, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5

torsdag 15 oktober 2009

I förväntningssamhället är allt möjligt


Har med stor nyfikenhet följt bloggar, artiklar och videos som handlar om Google Wave den senaste veckan. Det som slagit mig mest är hur förväntningarna på vad Google Wave skall åstadkomma vida överskrider vad produkten för tillfället klarar av och det samtidigt som den ännu inte ens är släppt. Google Wave är just nu hetare än vad den någonsin kommer att vara när alla kan använda den, vilket blir någon gång under våren 2010. För tillfället är den bara till för några få utvalda (ca 100 000 människor).

Det är ett tydligt tecken på att vi idag börjat värdesätta framtiden mer än nutida och historisk fakta. Det handlar inte längre om vad man har gjort utan mer om vad man tänker göra eller släppa på marknaden i framtiden. Vi ser exempel på detta, inte bara när det gäller Google Wave utan också när det gäller böcker, filmer, mobiltelefoner, företagstjänster, politik och det kanske tydligaste tecknet var när man nyligen gav Barack Obama fredspriset vilket helt bygger på vad han skall göra för freden snarare än vad han har gjort hittills (se mitt tidigare inlägg).

Förr i tiden så hette det att "man är aldrig bättre än sin senaste hit". Idag måste vi ändra detta till "man är aldrig bättre än sin nästa hit". Det är dock viktigt att komma ihåg att det gäller att kunna vara trovärdig och övertygande när man skall sälja sin nästa hit. Det paradoxala är alltså att det gäller att ha en övertygande historia som gör att min story om den framtida hiten blir både sannolik och trovärdig. Man bedöms alltså inte utifrån vad man har gjort utan ifrån vad man skall göra i framtiden men samtidigt är det ingen som vill lyssna om du inte kan visa upp en övertygande resumé. Våra gamla meriter spelar en allt mindre roll som annat än en kvalitativ  sannolikhetstest om vad vi kan åstadkomma men inte nödvändigtvis kommer att åstadkomma i framtiden. Dessutom får inte gårdagens eskapader ligga allt för långt tillbaka i tiden eftersom de då tappar i värde väldigt snabbt ju äldre de är. 

Tyvärr kan vi än idag höra människor som säger;

"- Så här har vi alltid gjort här och det har funkat bra i alla tider, så kom inte och tala om för oss hur det skall gå till!"

Nu vet vi att om vi hör något sådant så kan vi vara säkra på att något borde blivit gjort för att förändra saker och ting för länge sedan.

T.o.m Albert Einstein hade fel när han slog igenom med sin relativitetsteori. Han trodde att det fanns en kosmologisk konstant som aldrig ändrade sig. När Alexander Friedman la fram sin teori om det expanderade universum så avfärdade Einstein det, vilket han klokt nog sedan tog tillbaka. Det vi vet idag är alltså att allt är i förändring, det finns ingenting som inte förändrar sig. Det vi måste göra är att anpassa oss och försöka förutse nästa steg. Något alternativ till det finns inte. Vi har ingen kontroll över saker och ting, vi kan bara influera dem.

I förväntningssamhället är det förhoppningen om en bättre framtida värld som gör nuet värt att leva. Precis som våra historier om vad som hände i igår alltid är mycket bättre än vad som egentligen hände så är våra förhoppningar om framtiden bättre än vad den kommer att vara när den blir vårat nu. Detta är ett av den moderna människans stora utmaningar. Hur kan vi få det eviga nuet att vara uthärdligt eller t.o.m njutbart (till skillnad mot en religiös världsbild där det är OK, eller t.o.m nödvändigt att lida nu då allt kommer bli bra sen)?
Vissa hävdar att meditation och mindfulness är svaret andra ser svaret i tekniken som tillslut kommer att göra att vi kommer bli oändligt kreativa och innovativa, vilket då skulle kunna leda till att vi kan åstadkomma vad vi vill när vi vill.  Jag tror som vanligt att det inte handlar om "antingen eller" utan om "både och". Vår personliga tolkning av världen börjar med vilket perspektiv vi har men det är något som jag tänkter skriva mer om i framtiden ;-).
Tillsvidare så tror jag Google Wave kommer röra runt rejält i grytan när det gäller hur vi kommunicerar på nätet men det är en tolkning utifrån mitt perspektiv.

En del av mina idéer ovan har tillkommit genom influenser från Micael Dahléns bok Nextopia som jag läste för ett par veckor sedan.

Wave länkar som liknar; CS1, CS2, CS3, SvD1, SvD2, DN, AB

lördag 10 oktober 2009

Obamas fredspris är rätt val i rätt tidHar med förvåning idag läst bloggar och vissa tidningsartiklar som är väldigt kritiska till Obamas fredspris. De flesta verkar bygga sina idéer på gårdagens tankemönster och i vissa fall på rena felslut.

Anna Ek från Svenskafreds är bla en som gjort ett felslut när hon i SvD säger:
"-Jag tycker det är ett väldigt konstigt val. Han är en president som bedriver två krig: i Irak och i Afghanistan - och det kan vi inte acceptera, säger Ek till TT."

Han (Obama) bedriver inget krig, det är många som är med i den processen. Han har fått ärva två krig när han blev president och vad vi sett hittills så försöker han influera till nedrustning och avslut på dessa krig genom att ta nya grepp inom diplomatin, vilket är helt rätt.

Andra människor kritiserar utnämningen genom att klaga på att han ännu ej gjort något för freden. Fred är inget man gör och sedan ställer undan. Fred är något som man lever, det är en process, ett tankemönster, en vilja och en ambition som hela tiden måste underhållas och föras vidare generation för generation. Själva freden skapas av oss kollektivt. Ledare som Obama kan bara influera oss.
Det vi behöver mer än något just nu är en framtidstro och förhoppning om fred. Det behöver vi NU, då det ger oss större möjligheter att influera varandra till fred imorgon.

I dagens snabba verklighet så handlar det inte om vad vi gjort igår utan mycket mer om vad vi kommer göra i framtiden. Det gäller oss själva, våra företag och den Amerikanska presidenten.
Jag kan rekommendera Micael Dahléns bok Nextopia för att förstå detta bättre.

Obama representerar ett världcentriskt tänkande som absolut skall premieras i en värld där, kanske 80% av jordens befolkning tänker egocentriskt eller etnocentriskt. Han har visat och fortsätter visa på stor självinsikt, ödmjukhet och insikt i människors och kulturers olika tankemönster och det är väldigt inspirerande. Han har förstått att det inte handlar om införa demokrati med en "one size fits all" attityd som hans företrädare höll på med, utan att man måste influera och motivera människor och kulturer till demokrati på de sett som passar deras nuvarande motivationsflöden, tankemönster och livsvillkor.

Sedan har ju Nobelkommittén i Norge redan lyckats med halva sitt uppdrag genom att hela världen reagerar så starkt. Vi behöver skakas om och tvingas till nytänkande. Att Obama får fredspriset är inte något problem, utan vårt stora problem är att de flesta människor har så svårt att tänka om och förändra sig.

Obama får min röst idag och jag hoppas han förtjänar den imorgon också.

Uppdatering 11/10.
Läs gärna ett bra inlägg i detta ämne via denna länk

Se Obamas tal efter utnämningen.

Länkar som liknar: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7,  DN1, DN2, DN3AB1, AB2, AB3

tisdag 6 oktober 2009

5 stadier som vi människor naturligt skapar

Satt återigen och tittade om det kommit någon ny och intressant presentation på www.ted.com och fann som vanligt ännu en.

Denna blogg handlar allt som oftast om mänsklig mental utveckling som ibland kan förklaras med teorier som tex Spiral Dynamics. Den idé som jag fann på TED denna gång handlar om något som väldigt mycket liknar SD teorin, vilket gjorde att jag fastnade för den. David Logan presenterar 5 stadier, eller stammar som han säger (tribes) som vi människor naturligt skapar och befinner oss i rent mentalt. De går ifrån lägre medvetenhet som tenderar att vara väldigt exklusiva mot ett mer öppet tänkande där allt fler perspektiv inkluderas. Hans tes är att dagens ledare måste lära sig att förstå detta och använda det rätt om vår värld skall förändras till det bättre. Jag håller med 100%.

Skall man jämföra hans idé med SD så kan man se följande
 • Stadie 1 motsvarar det SD kallar lila och rött tänkande
 • Stadie 2 motsvarar det SD kallar blått tänkande
 • Stadie 3 motsvarar det SD kallar orange tänkande
 • Stadie 4 motsvarar det SD kallar grönt tänkande
 • Stadie 5 motsvarar det SD kallar "second tier" dvs gult och turkost tänkande
Varför gör jag en jämförelse med Spiral Dynamics? Enda anledningen att jag tar upp det är att jag allt oftare finner nya teorier om vuxna människors mentala utveckling som alla pekar på samma sak men använder olika metaforer för att beskriva dem. Det de har gemensamt är att människor utvecklas stadievis, ifrån egocentriskt till etnocentriskt till världscentriskt tänkande. Tyvärr fastnar de flesta människor i etnocentriskt tänkande vilket är största anledningen att vi har de konflikter vi har idag,  på både lokalt som geopolitiskt plan.

Vi behöver fler ledare som kan "knuffa" folk uppför stegen så att de lär sig ta fler perspektiv och på så sätt kan skapa en mer gemensam värld med fler gemensamma värderingar och världsbilder.

Se presentationen här.

måndag 28 september 2009

Okomplicerad Anka lär oss något?
Jag kände länge att jag bara ville glömma Anna Anka och Hollywood fruar på TV3. Maken till fördummande TV får man leta efter och det gör ont i hela mig av att se att så många människor faktiskt tittar på det. Jag började dock fundera på vad det är som gör att Anna Anka har fått ett så stort genomslag med vad som verkar vara ganska korkade åsikter.

Då insåg jag att det är hennes förenklade världsbild som upprör och attraherar. Många människor håller nog med Anna men vågar inte säga det rakt ut, vilket hon själv också anser. Andra blir väldigt upprörda över dessa "förlegade" åsikter. Vad beror det på?

Dagens Svenska samhälle är mer komplext än vad det någonsin varit, det är få saker som kan sägas vara svart eller vitt. Ingenting tycks vara "antingen eller" utan oftast "både och". Hur vi klarar denna utveckling beror helt och hållet på vilken typ av tankemönster vi har. I en komplex värld måste man tänka mer komplext för att förstå den. Det gäller att ta in så många perspektiv som möjligt och det är inte alltid så lätt. Saker förändras dessutom väldigt snabbt och nya perspektiv måste läggas till de gamla i en aldrig sinande ström. Det finns idag väldigt många människor som lider i det tysta och tycker denna värld är förvirrande, då de helt enkelt inte kan se hur den skall gå ihop för dem.

Ofta hör man hur människor ger ett romantiskt skimmer över hur mycket bättre det var förr när saker och ting var enklare, det fanns bara två TV kanaler, stämpelklocka, söndagsstängt och guldklocka när man slutade jobba vid 65.

Anna Anka har helt klart tendenser som tyder på att hon gärna ser världen i svart och vitt, enkla svar på komplexa frågor och får gärna in ett "så är det bara" allt som oftast (vilket är det tydligaste tecknet på att det finns fler perspektiv).

Vi som bor i Sverige delas så upp i två läger (förenklat). De som lider i det tysta har fått en röst som för deras talan och de andra som tänker i mer komplexa system förfasas över att hon får ett sådant utrymme. Bägge läger skriker ut sina åsikter på TV, Radio, tidningar, bloggar osv. Det blir media hysteri. Klart är att det tankemönster Anna Anka representerar inte är utdött men det är ett gammalt tankemönster som kommer försvinna med tiden. Att det finns så många som fortfarande har dessa tankebanor i Sverige är lite överaskande men kanske inte förvånande. Om vi kan lära oss något av denna historia så är det ju faktiskt värt något.

torsdag 10 september 2009

Hur vi kan läsa varandras metvetande?

Såg ikväll denna fantastiska presentation av Rebecca Saxe som handlar om varför och hur våra hjärnor kan tänka andra människors tankar. Det beror, förenklat, på hur neuronkopplingarna i våra hjärnor funkar och hon visar exempel på barn men tar även upp att detta påverkar hur vi uppför oss senare i livet.

Vad som slog mig ännu mer är, att detta återigen visar att Spiral Dynamics teorin är inne på rätt spår. HUR vi tänker är påverkat av både fysisk neurologi och livserfarenheter, vilket var något som Dr. Clare W Graves, skaparen av det som senare skulle bli Spiral Dynamics, var inne på tidigt i sitt arbete på 70 talet. Lite läskigt kan säkert en del tycka att det är, att HUR vi tänker inte enbart beror på vår fria vilja utan även på hur våra neuroner är kopplade i vår hjärna, dvs kemi är inblandat. Det skall inte blandas ihop med VAD vi tänker vilket är mycket mer påverkat av vår kultur och sociala omgivning. Denna kunskap kan både förklara och skapa konflikter, ta in den med varsamhet ;-).

Se Rebecca Saxe presentation från www.ted.com här. Mycket och inspirerande nöje!

Länkar som liknar: DN1, SvD1, SvD2, New Scientist

söndag 6 september 2009

Tankar om Internet och framtiden


Vägen fram till 2000-talet har inneburit många förändringar för vårt sätt att arbeta, utföra vårt privatliv och göra affärer. Teknikutvecklingen har visat sig öka exponentiellt i både komplexitet och hastighet, vilket har blivit väldigt tydligt de senaste 30 åren. Idag finner vi att Internet befinner sig i centrum av allt detta. Det påståendet är inte menat att förminska andra tekniska framsteg, men Internet har förändrat inte bara hur vi kommunicerar men också när, var och hur ofta vi gör det. Håller vi på att smälta samman med nätverket?

Avstånd är praktiskt taget eliminerat tackvare digitala höghastighetsanslutningar, vi kan subjektivt vara närmare en arbetskamrat i en annan del av världen än vår bordsgranne, elektronisk handel och kommunikation hjälper småföretag att konkurrera med stora företag över hela världen. Mångfalden är enorm och kostnaderna för allt högre kapacitet sjunker hela tiden. Trådlösa enheter är inte längre lyx utan ett måste i en snabbt föränderlig marknad. Vår biologi håller sakta men säkert på att kopplas samman med tekniken som i sin tur kopplas till Internet. Datasystem som en gång ockuperade hela rum får nu plats i handflatan. Vart kommer detta att ta vägen?

Behovet av att vara sammankopplad
Vårt sätt att lära kommer förändras fundamentalt. "Off-line" kunskap kommer snabbt att bli gammal i en värld som rör sig allt snabbare. Det blir alltså ett mindre behov av att lära sig saker utantill då allt fler frågor och ämnen uppdateras i en exponentiellt ökande takt av allt fler. Hur skall jag kunna hålla mitt föredrag, vara uppdaterad om mina projekt, veta vilka läxor mina barn skall göra, få ut rätt medicin på apoteket osv. om alla mina dokument, meddelanden och kalender ligger i "molnet" och jag inte har någon uppkoppling?
Om dessutom alla andra har tillgång så kommer jag snabbt bli inaktuell och kan rent av ses som en risk eller åtminstone lite opålitlig.

Det här skrämmer många människor som helst vill att saker och ting skall vara som de är eller som de var förr i tiden vilket jag tycker är olyckligt för det är just rädslan för framtiden som är problemet och inte tekniken. Vi har en illusion om att vi skall kunna ha kontroll på saker och ting (se tidigare linlägg).

Nostalgin lurar oss hela tiden och vi är väldigt selektiva när vi skall minnas saker. Våra '"stories" är alltid mer intressanta än det som verkligen skedde i den objektiva verkligheten.
Vi är dåliga på att minnas vad vi gjort men tänk om vi i framtiden kan "spela in" allt vi gör i en "livsblogg" och sedan ha direktkoppling till denna varje gång vi behöver minnet. Snabbt kan vi kolla upp vad vi egentligen sa på det där mötet förra veckan eller hur vi uppfattat vad vårt barn sa att de och deras mamma hade kommit överens om igår istället för att blanda ihop hur du känner just nu med de fragmenterade minnesbilder du har i din hjärna.

Kommer våra "stories" bli tråkigare när de blir mer exakta? Borde inte produktiviteten öka dramatiskt när vi har tillgång till våra dokumenterade tankar? Tänk om vi dessutom kan verifiera och jämföra våra tankar och idéer mot en massa andra människor i realtid? Vi slipper hamna i situationer där vi hela tiden skall tjafsa om vem som kommer ihåg saker och ting rätt när det egentligen alltid handlar om olika tolkningar av det som hänt och som dessutom färgas av hur vi för stunden mår och tänker.

Vissa saker vill vi ju samtidigt glömma eller kanske bör glömma. Det finns saker som kanske bara borde vara aktuella under en viss tid. Det finns tjänster för det redan idag, som tex www.drop.io som låter oss sätta ett bäst-före-datum på vår filer på Internet. Jag är säker på att vi kommer få ser mer av den typen av tjänster, helt enkelt för att vi ibland måste komma ihåg att glömma.

Utan tangentbord och mus blir tankarna fria
Att flytta styrningen av datorer från tangentbord och möss till att bara tänka på vad du vill göra, öppnar en helt ny värld.
Man kan redan idag styra en dator med sina tankar vilket har ökat livskvaliteten för en del rörelsehindrade och förlamade människor. Denna teknik utvecklas snabbt och har redan blivit anammad i en rad andra sammanhang, vi ser den redan användas i bla. det
svenska spelet Mindball. Ett av de mest uppmärksammade företaget i denna genere är San Francisco-baserade Emotiv som presenterat ett headset med 16 sensorer som läser av signaler i hjärnans motoriska centrum.

Jag kan mycket väl tänka mig att man inom 10 år opererar in ett sladdlöst chip under huden uppe på huvudet och på så sätt kan låta sina tankar styra det digitala chipet. Denna teknik har redan idag testats med ett system som heter BrainGate som är framtaget av företaget Cyberkinetics.
Därifrån är det sedan inte långt till att koppla upp det mot ett nätverk eller Internet för att sedan kunna utbyta information med alla andra som är uppkopplade. Jag kan alltså, utan större ansträngning, ställa en fråga och tanka ner information från vilken Nobelpristagare som helst (såvida personen i fråga är uppkopplad eller har överfört informationen till sin "livsblogg"). Dessutom kan jag mycket väl tänka mig att när all världens tankar och idéer samlas och blir tillgänglig så kommer något nytt att skapas som ingen enskild människa kan tänka sig idag. Vi kommer överskrida, med råge, dagens möjliga intelligens men samtidigt så inkluderar vi den. Utan all den kunskap vi skaffat oss genom historien så har inte den nya intelligensen något att baseras på. Som alltid står vi på axlarna av giganter. Vi blir nätverket, den medvetna tekniken.

Men säkerheten då? Om allt finns i nätverket så finns ju även sådant som jag inte vill skall vara tillgängligt. Ibland tänker jag ju en massa tankar som jag inte vill att någon annan skall ha tillgång till!

Visst är det så och det måste lösas på något sätt. Väldigt förenklat tänker jag mig ett liknande system som med dagens bloggar (vilket troligen är lite väl naivt). Jag kan lägga in hur många inlägg jag vill men det är bara de som jag väljer att publicera som blir tillgängliga, allt det andra är mer till för mig själv. Säkerheten måste vara mycket pålitlig men kom ihåg att vi redan idag har våra bankkonton och företagshemligheter i "molnet". Tekniken utvecklas så snabbt så jag är säker på att detta kommer att lösa sig när det är dags och dessutom på ett sätt vi inte kan tänka oss idag. I ett första skede tror jag även att det faktiskt handlar om att styra tekniken med tankarna och inte någon tankeläsning/tolkning vilket gör risken för att tänka "fel" tankar väldigt liten.

Delade tankar
Om vi idag ser oss omkring så kan vi konstatera att vi i någon mening redan är på väg mot ett gemensamt medvetande. Om du har kommit så här långt i mitt blogginlägg så vet du att mina tankar har varit inne i ditt huvud under ett par minuter genom denna text och sedan blandats med dina skeptiska eller gillande tankar. Det har skett utan att det kostat oss just någonting. Allt som behövdes var en enkel sökning eller ett klick på en länk. Du kommer nu att gå vidare till någon annans tankar eller dela en upplevelse via musik, video eller spel på ett sett och i volymer vi aldrig varit närheten av tidigare. Vi är många som skulle känna oss lite vingklippta om vi inte kunde söka information på nätet, uppdatera vår hemsida, Facebook, My Space, Twitter eller blogg. Vi har banken, myndigheter, vänner, funderingar, tankar, email, bilder, filmer, dokument osv på nätet. Vi har redan börjat smälta samman men det globala nätverket, den är en del av oss.
Självklart skulle vi rent fysiskt överleva utan det. Vi skulle överleva utan elektricitet också med det skulle få stora konsekvenser för vår livskvalitet eftersom vi har anpassat oss till ett liv där den utgör en grundförutsättning. Vi rör oss i en riktning, vi överskrider gårdagen men inkluderar samtidigt densamma och det finns ingen väg tillbaka. Faktum är att det finns rätt mycket som tyder på att vi inte kan styra tekniken, det enda vi kan göra är att anpassa oss.

Kulturkrockar
Den kanske största utmaningen vi har är att inte alla människors tankemönster kan hantera den disciplin och etik som krävs för att denna globala utveckling skall gå helt smärtfritt. IT verktygen blir allt enklare att både använda och förstå vilket gör att vem som helst kan använda och förstå dom. Dock finns det idag för många människor med egocentriskt eller etnocentriskt tankemönster som bokstavligt talat inte ser hur en världcentrisk etik skall kunna fungera. De har helt enkelt inte tillgång till sådana tankemönster. De kommer fortsätta att bara förstå och tänka på sig själva eller sin grupp och det kommer skapa konflikter med andra världsuppfattningar. Tack vare den snabba teknikutvecklingen kan dessa konflikter dessutom bli av en magnitud vi inte sett tidigare. El-Qaida medlemmar med god teknisk kunskap är ingen bra kombination, vilket vi alltför ofta har sett.
Det finns uppskattningar som säger att 70% av jordens befolkning idag befinner sig i en egocentrisk eller etnocentrisk tankevärld vilket kan kännas hopplöst. Det positiva är att det finns tecken på att allt fler rör sig mot en världscentrerad världsbild men går det fort nog och hur många kommer inte klara av att hänga med? Vissa har dessutom ännu inte tillgång till tekniken och står helt utanför vilket är en jätteutmaning. Om inte alla kan vara med så kommer det bli skakigt.

Jag är dock optimist (vilket mycket väl kan vara naivt men det känns bättre så). Att stanna eller vända om är inget alternativ. Vi måste släppa rädslan inför framtiden och möta osäkerheten med nyfikenhet. Saker är som de är, inte på något annat sätt, våga inse det!


Referenser

fredag 28 augusti 2009

Vetenskaplig förklaring till varför bonusar inte funkar


Jag skrev ett inlägg i april om att de bonusprogram vi sett i bankvärlden och andra storföretag de senaste åren har lett till att vi fått fel typ av ledare (de är egentligen inte ledare utan snarare chefer som "bossar" men det får bli ett annat inlägg) och att hela idén om att vi måste betala fantasilöner för att få kompetenta ledare är en myt.

Till min glädje så såg jag Daniel Pinks TED presentation igår där han visar att det finns en hel del vetenskapliga bevis för att det inte funkar att ge incitament när man söker strategiska och innovativa idéer.
Incitament funkar dock, precis som jag skrev tidigare, om det gäller ett tydligt och enkelt mål som tex att 'sälja mer av något specifikt under en månad'.

Daniel Pink har skrivit en bok som heter 'A whole New Mind' som jag läste i oktober förra året och som gjorde stort intryck på mig. Jag rekommenderar den till alla som läser denna blogg.

Här nedan finner ni Daniel Pink's TED presentation Mycket nöje.Länkar till ämnet: SvD1, SvD2,SvD3, DN1, DN2, DN3, Aftonbladet1

torsdag 13 augusti 2009

Illusionen av kontroll

Jag har ofta, med en kombination av ironi och allvar, talat om för mina vänner och medarbetare att det inte går att ha kontroll över någonting därför att det inte går att garantera någonting. Detta brukar motas på lite olika sätt beroende på situation, ämne och vilken typ av tankemönster personen i fråga har. Vissa blir rent av upprörda och vill inte lyssna (tanken kan vara läskig, prova att tala om för en mamma att hon inte har någon kontroll över hennes små barns väl och ve får du se) andra blir nyfikna och en del lägger pannan i djupa veck.

Det är möjligt att det kan uppstå semantiska diskussioner om vad vi menar med kontroll i sådana här lägen, vilket är förståeligt och tom nödvändigt. Vad jag menar med kontroll är tron att man i någon given situation skulle kunna ha en överblick med full objektiv och subjektiv kontroll av alla framtida skeenden inblandade i den kommande situationen, vilket nog de flesta håller med om är omöjligt. Vad jag upplever dagligen är dock att de flesta människor inte förstår vad det innebär med att kontroll är en illusion. Hur det förvränger vår verklighetsuppfattning och gör att vi tar en massa konstiga och olyckliga beslut, både privat och på våra företag. Hur kan vi bli medvetna om att kontroll är en illusion och sedan använda det till vår fördel både som individer och i kollektivet för att bli mer kreativa, nyfikna och gladare? Jag skall försöka ge ett svar.

Varför kan vi inte ha kontroll?
 • Därför att den verklighet vi lever i består av ett oändligt antal processer som alla inträffar samtidigt, dvs NU och NU och NU och...
 • Alla dessa processer är på ett eller annat sätt kopplade till varandra vilket gör det hela extremt komplext och möjligheterna till oväntade scenarier är oändligt
 • Små fluktuationer på de mest oväntade ställen kan ge stora förändringar på helt andra ställen (tänk en fjärils vingslag kan starta en orkan)
 • Vi kan aldrig garantera att inte något oväntat kommer att hända
 • "Livet måste levas framåt, men kan bara förstås bakåt" sa den Danske filosofen Sören Kierkegaard.
 • Vi sätter ihop verkligheten efter att den har hänt och då finns det bara en version av verkligheten/historien (rent objektivt menar jag då) och det kan ge en illusion av att man haft kontroll över det som skett
 • Kontroll handlar om framtiden och den finns inte ännu

Vad får det för konsekvenser när vi ändå tror att vi kan ha kontroll?
 • Vi känner rädsla. Kontrollkänslan föds ur rädsla, rädslan att jag skall förlora något eller inte få något jag vill ha
 • Kontroll är per definition exklusivt dvs vi stänger ute sådant som inte passar vårt perspektiv istället för att försöka ta in fler intryck och perspektiv
 • Vi utesluter/undviker en massa möjligheter som skulle kunna ge ett bättre resultat. (Självklart så undviker vi även möjligheter som kan ge ett dåligt resultat men det finns bättre sätt att göra det på vilket vi kommer till senare)
 • Att försöka ha kontroll kostar en väldig massa tid som dessutom är bortkastad
 • Kontroll leder ofta till onödig byråkrati när det egentligen är disciplin vi vill åt
 • Kontroll gör människor frustrerade eftersom det aldrig funkar
 • Att försöka ha kontroll leder till en negativ spiral. När jag ser att min kontroll inte funkar så försöker jag kontrollera andra saker som i sin tur inte funkar osv.
 • Vi använder ord som "vad var det jag sa" eller "det där hade jag full kontroll på" utan att vara medvetna om att vi inte förstod innan att det verkligen skulle gå som det gjorde. Vi glömmer att hur vi känner just nu påverkar vårt minne och att vi blandar in den kunskap vi fått efter skeendet med en tro att vi visste det innan det skett vilket gör att vi inte ser hur det verkligen ligger till
 • Om det man försöker kontrollera misslyckas skyller man ofta på yttre omständigheter istället för att ta ansvar för misslyckandet
 • Ett exempel på att kontroll är en illusion: Mediaindustrin har under flera år försökt kontrollera illegal nedladdning av musik och filmer medans företag som Apple och Spotify influerat människor genom kreativitet och nyfikenhet. Vem tycker ni lyckats bäst?

Hur kan vi istället förhålla oss till verkligheten utan en tro på illusionen och dessutom på ett mer ansvarsfullt och kreativt sätt?
 • Tänk influera istället för kontroll
 • Genom att bara byta ut ordet kontroll mot influera så ändrar vi vårt tankemönster och blir mer öppna för kreativitet och nyfikenhet. Det innebär INTE att vi tappar bort disciplin
 • Att vara nyfiken är befriande. Om nyfikenhet är en gymnastiksal fullt av möjligheter så är "kontroll" omklädningsskåpet - låst, begränsat och mörkt.
 • Saker och ting är mer eller mindre sannolika. Vi bör rikta vårt influerande mot den sannolikhet som gynnar vårt uppdrag bäst men samtidigt vara beredda på att omvärdera vad som är mest sannolikt och byta spår närhelst det krävs. Det kan innebära att det som händer inte gynnar vårt uppdrag på ett optimalt sätt men ibland även överträffa vår vision. Jämför det med att stå fast i kontrollfällan och sedan tjurigt konstatera att saker inte går vår väg när vårt exklusiva orubbliga spår inte funkade, vilket det nästan aldrig gör
 • Göra det som måste göras och vad situationen kräver, älta inte det som hänt (Åh..om jag ändå hade haft kontroll...) och gissa inte hur det skall bli (om jag får ta kontroll över detta så skall ni se...), det hjälper inte.
 • Ta initiativ och ansvar för ditt influerande och var gärna disciplinerad
 • Vi måste ta så många perspektiv vi kan och hinner i varje situation innan vi tar några beslut, då får vi en större del av sanningskakan. Vi skall alltid sträva efter att vara så inklusiva vi kan. Vi kan dock aldrig komma åt hela sanningen eftersom det skulle kräva att vi klarar av att ta alla perspektiv som finns samtidigt. Jämför gärna detta sätt att tänka med illusionen av kontroll
 • Vi måste vara beredda att omvärdera våra beslut hela tiden men utan att bli fragmenterade, otydliga och odisciplinerade. Behåll din vision men var öppen för vägen dit. Det går, jag lovar!

"Det är som det är, inte på något annat sätt. Våga inse de!" - Jackie Bergman
Var inte ett kontrollfreak och begränsa din förmåga. Ta initiativ och ansvar genom att influera och påverka, det skapar kreativitet och nyfikenhet och räcker hur långt som helst.

Länkar till situationer där illusionen ställer till det för folks tankar; Svd, SvD2, DN

tisdag 4 augusti 2009

Det eviga nuet


Läste en artikel av Jan Söderqvist i SvD igår som han kallat "Låt inte din hjärna lura dig". Det var en mycket bra och tankvärd artikel som summerar en del av det som Söderquist och Alexander Bard skrev om i sin nya bok 'Kroppsmaskinerna' som jag nyligen avslutat. Det är inga helt nya tankar som Söderquist delger oss utan mycket kommer ifrån Spinozas filosofi vilket dock knappast gör det sämre. De har tagit denna filosofi och lagt till ny vetenskap från 2000-talet vilket är precis som det skall vara. Vi överskrider gamla tankemönster men samtidigt inkluderar de samma. Det är så evolutionen jobbar, även när det gäller mänskliga tankemönster.

Denna blogg refererar ofta till Spiral Dynamics som är en teori som påminner om Spinozas filosofi men framför allt slog det mig att Söderquist och Bards bok "Kroppsmaskinerna" beskriver samma saker som Spiral Dynamics talar om utan att de hänvisar till denna. Nu är det så att de inte har inkluderat några referenssidor alls i sin bok så jag vet inte om de känner till Spiral Dynamics eller inte. Det spelar dock inte så stor roll då fler oberoende teorier visar på samma tendens, nämligen att människan utvecklas stadievis och att våra nuvarande tankemönster påverkar vår tolkning av den verklighet vi upplever (gäller även samhällen, företag, politik, religion osv).

Det viktiga för mig är att vi blir mer medvetna om vår hjärnas tillkortakommanden och lär oss se mönstren i vårt och andras beteenden. Just mönster är viktigt eftersom det inte finns några absoluta sanningar (det finns dock mindre och högre värde i våra tankemönster beroende på hur exklusiva resp. inklusiva de är) och vi bör minska vårt "antingen eller" tänkande och öka vårt "både och" tänkande. Vi bör sluta älta så mycket över det som varit och minimera gissandet om framtiden. Låt oss istället lära av historien och fokusera på hur vi kan influera vår framtid (kom ihåg att kontroll är en illusion). Låt oss göra detta med närvaro i den enda tid vi har, nämligen det eviga nuet.

onsdag 22 juli 2009

Rötmånad är en myt

Enligt Bondepraktikan börjar rötmånanden i slutet av fruntimmersveckan, runt den 22-24:e juli, och pågår i en månad. Att bakterier frodas i värme och fukt är väl känt men att de också kan den Svenska kalendern är mindre troligt. I slutet av juli och i början av augusti brukar det vara som varmast i Sverige och därför bör man inte låta känslig mat stå framme för länge. Man skall dock ha klart för sig att om denna värme skulle inträffa i maj eller juni så gäller samma sak.

I varmare länder som tex Indien och Thailand så gäller detta hela tiden oavsett månad.

Dags alltså att begrava ännu en myt. Det finns ingen rötmånad! Hela idén är sprungen ur ett mytiskt tänkande som var väldigt vanligt för 100-200 år sedan och kommer alltid ifrån ett tankemönster som inte har eller hade tillgång till modern vetenskap och kunskap. Man drar slutsatser som visserligen inte är helt fel men bygger på fel grunder.

Ställ in mjölken i kylen och ha frysklaffar i kylväskan så kommer allt att gå bra.

 • SvD har en lite märklig artikel i ämnet. Tror de på myten eller inte?
 • En äldre och mer sund artikel från samma tidning finner ni här
 • Mer Svd från idag
 • Aftonbladet kör med korkad rubrik (så klart) men ger sedan lite tips. Oklart om de tror på myten eller inte.

tisdag 21 juli 2009

R.I.P Marcel Jacob

Marcel Jacob January 30, 1964 - July 21, 2009.

Som gammal hårdrocksbassist så känner jag lite extra ikväll när jag fått reda på att Marcel Jacob har gått ur tiden och dessutom enligt källor på Internet så har han tagit livet av sig. Tråkigt.
Marcel spelade med en tidigt upplaga av Europe, Yngwie Malmsteen och framför allt med Talisman
Även denna MJ lämnar mycket bra musik efter sig och han var en fantastisk bassist.

Länkar om hans död: