tisdag 23 februari 2010

Ny energi på väg

Det Amerikanska företaget Bloom energy har efter 10 års utveckling nu visat upp sin nya bränslecell som Google, eBay och andra nu skall prova. Riktigt spännande. Läs mer på Ny Tekniks och TechCrunch hemsidor.

Något annat som är spännande och kan ge energi är att Dalai Lama har en twitter sida. Undrar om han uppdaterar själv ;-).

Något som är mindre spännande och gör mig trött är att höra tokuttalanden från SonyEricssons VD Bert Nordgren. De dissar iPhone och säger att de inte är intresserade av iPhone kunderna som de påstår är tillför yngre människor. Undrar vilken sten de har sovit under de senaste året?
I Ny Tekniks artikel avslutar han med att säga:
"-Vi måste lansera spännande nya produkter hela tiden. Vi får inte förlora ett halvår. Det förstör varumärket".

Inte undra på att de har problem.

söndag 21 februari 2010

Cash is crap


Läste Sara L Bränströms artikel "En kontantfri stat är en utopi" i gårdagens SvD.
Mitt perspektiv är annorlunda. En kontantfri stat är en självklar utveckling. Kontanter är omständigt och bökigt. Att det, som Sara skiver i sin artikel, skulle vara krångligt att betala med kort för ett knippe morötter av torghandlaren handlar ju bara om att torghandlaren ännu inte har användarvänlig teknik för denna typ av transaktioner. Knappast ett permanent problem.

Kontanter är betydligt krångligare än en direkt koppling till mitt bankkonto. 
  • Jag måste se till att hämta pengar i en automat med jämna mellanrum
  • Jag måste bära omkring på en massa papper och tunga mynt
  • Det tar längre tid att betala med kontanter när både kund och handlare måste hantera papperslapparna och mynten 
  • Jag måste hålla på och krångla med växel
  • Jag får ingen överblick av vad jag gör med pengarna
   
Det mest facinerande är att läsa om alla bloggar och inlägg som hela tiden envisas med att se konspirationsteorier skapade i symbios mellan bankerna och staten så att den kan spionera på alla inköp vi gör. Att alla som jobbar på bankerna och inom politiken själva blir utsatta för samma system, när de handlar privat eller byter jobb, verkar ingen reflektera över utan man ser bara den ansiktslösa "store onde".
Kan det kanske vara så att människor som är så rädda för denna utveckling själva lider av tveksam etik och moral dvs. om de hade tillgång till denna typ av information så skulle de utnyttja den för enbart egen vinning och kan därför inte tänka sig att någon annan kan se allt det positiva som det kontant lösa samhället kan föra med sig?

Ett perspektiv är att kort är en ID handling för våra bankkonton, vilket är något alla behöver oavsett om de gillar kontanter eller inte. Ett problem är att det inte är ett helt säkert system. Ett möjligt framtida scenario är ju att vi kommer att lämna plastkorten bakom oss när biotekniken är mogen. Vi kan betala genom att skanna våra fingeravtryck eller ögoniris (båda dessa finns redan på en rad flygplatser) vilket skulle minska risken för bedrägerier radikalt och vi skulle slippa bära omkring på en massa plastkort.

Som vanligt, när det gäller införandet av ny teknik och beteende, så handlar det mest om subjektiv kultur och värderingar och mindre om den objektiva tekniken i sig.

Kostnader
Självklart måste den nya tekniken finansieras. Att ta ut avgifter är kanske en tveksam väg att gå, istället skulle bankerna se det som en investering och försöka göra tekniken så kundvänlig som möjligt och på så sätt locka till sig nya kunder. Just användarvänligheten är något som hittills inte funkat 100% men det blir allt bättre. Glöm inte heller att det skapar nya jobb inom tekniksektorn.

Framtid
En kontantfri stat är ingen utopi utan en högst realistisk utveckling som jag ser fram emot.
Vad det gäller övervakningen av våra inköp så är jag inte orolig om alla omfattas eftersom systemet då blir självreglerande. En annan utmaning är att denna utveckling inte kommer att ske samtidigt i alla länder och kulturer eftersom det krävs både teknikmognad och moralisk mognad för att ett kontantfri stat skall kunna fungera. Det innebär att kontanter kommer att finnas kvar som fenomen under många år men i Norden, Nederländerna och i vissa andra demokratiska och teknikmogna länder kommer kontanter snart föra en förtynande tillvaro.

Cash was king but now cash is crap.
Länkar som liknar: SvD1, SvD2

tisdag 16 februari 2010

Internets baksidor speglar människors värderingar och moral


Läste idag Under strecket i SvD av Victor Galaz där han redogör för två olika perceptioner av vad Internet leder till för människan.

Den ena sidan står för en sk. cyberoptimism och den andra för en cyberpessimism.
Jag anser att båda synsätten är partiella dvs. det finns delar av sanning i bägge men båda har även fel.

Människor och regimer som gör tveksamma saker med teknikens hjälp är en fråga om värderingar och moralisk mognad. Denna typ av (o)moral och värderingar existerar hos dessa individer och kulturer oavsett om Internet är där eller inte. På ett sätt kan man säga att dessa värderingar och tankemönster inte är mogna för Internet då tekniken är utvecklad av människor med en mer inklusiv världsbild och som kan hantera den frihet och komplexa tankemönster som ett nätverk av Internets kaliber kräver.

Ett av det största hoten vi har idag är att väldigt avancerad teknik är tillgänglig för alla typer av tankemönster. Förr i världen kunde man inte åstadkomma så enormt mycket skada med pil och båge eller ens med krut och dynamit. Idag kan intelligenta människor med låg moral och förenklade världsbilder få tillgång till enormt kraftfull teknik och därigenom orsaka enorm skada, vilket vi har sett prov på alltför många gånger.

Det är inte Internets fel att människorna har lågt utvecklad moral. Utan Internet hade de haft det ändå. Vad webbtekniken dock gör är att blottlägga dessa människor, kulturer och regimer.
Man brukar ibland tala om "wisdom of the crowds" och att vi tillsammans tar mycket bättre beslut än vad enskilda individer kan göra. Victor tar upp motsatsen i sin artikel med ett exempel ifrån USA som kallades ”Citizen’s Briefing Book”. Det många glömmer är att om det inte finns oliktänkande människor i gruppen som skall ta beslut så blir det ingen visdom utan snarare en amplifiering av dumheten vilket Socialpsykologen David G Myers, i Victors Galaz artikel, mycket riktigt påpekar och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Jag tror dock att Internet inte bara polariserar oliktänkande dvs. att människor med samma intressen söker upp varandra, utan även splittrar förenklade världsbilder, genom sin mångfald.

Internet kan snabba på utvecklingen igenom vissa stadier och tankemönster vilket är positivt. På nätet samlas, i stort sätt, alla nuvarande moralvärderingar och tankemönster. Vissa, mottagliga och förändringsbenägna, individer i de enklare kulturerna kan lära sig och se hur mer komplexa samhällen fungerar och kan på så sätt driva fram en kris vilket tvingar samhället att förändras. När så dessa förändringar kommer väldigt snabbt, tack vare ny teknik, så kommer människor som inte vill se förändring att i ett första skede cementera sin existerande syn på verkligheten och ofta t.o.m bli fundamentalistisk i sitt försvar. Det är just det vi ser idag i t.ex Iran och Kina. Ledarna kan inte stoppa det som sker och de vill/kan inte se att det inte går att stoppa. Det förstår, bokstavligt talat, inte hur de skall leda ett land med en mer komplex struktur än den de själva står för.

Alla dess förändringar hade skett för eller senare ändå eftersom det finns ett tydligt mönster i samhällens utveckling ifrån enkla till mer komplexa sammansättningar. Alla samhällen går igenom samma stadier men är naturligtvis färgade av den tid och omständigheter de lever under (kom även ihåg att det handlar om ett öppet system, utvecklingen tar aldrig slut och kan tom gå bakåt under vissa förhållanden).

Internet har inte skapat kriserna i dessa utvecklingssamhällen. Den är oundviklig. Tekniken har dock helt klart snabbat upp processen och det ser jag som mest positivt. Det finns tyvärr inga genvägar förbi  utvecklingsstadierna och då är det bättre att göra smärtan så kort som möjligt.

Länkar som liknar: DN1, DN2SvD1

söndag 7 februari 2010

Underligt eller bara annorlunda?

Det finns nästan alltid två sidor av samma mynt och man bör försöka att se saker utifrån flera perspektiv innan man drar sina slutsatser. Att vi missar detta så ofta är ett av det mänskliga medvetandets blinda fläck. Vi har väldigt svårt att se att våra egna antaganden och förutfattade meningar är så starkt influerade av våra värderingar och kultur. Det som vi tycker är självklart och absolut kan också ses på ett helt annat sätt av en annan kultur och världsbild utan att för den skull vara fel.

Här nedan följer en kort presentation av Derek Sivers, från TED.com där han visar att det nästan alltid finns flera sett att se på samma sak och att man kan ha rätt utifrån flera perspektiv. Kanske något att fundera på i dessa melodifestival dagar ;-).