fredag 28 augusti 2009

Vetenskaplig förklaring till varför bonusar inte funkar


Jag skrev ett inlägg i april om att de bonusprogram vi sett i bankvärlden och andra storföretag de senaste åren har lett till att vi fått fel typ av ledare (de är egentligen inte ledare utan snarare chefer som "bossar" men det får bli ett annat inlägg) och att hela idén om att vi måste betala fantasilöner för att få kompetenta ledare är en myt.

Till min glädje så såg jag Daniel Pinks TED presentation igår där han visar att det finns en hel del vetenskapliga bevis för att det inte funkar att ge incitament när man söker strategiska och innovativa idéer.
Incitament funkar dock, precis som jag skrev tidigare, om det gäller ett tydligt och enkelt mål som tex att 'sälja mer av något specifikt under en månad'.

Daniel Pink har skrivit en bok som heter 'A whole New Mind' som jag läste i oktober förra året och som gjorde stort intryck på mig. Jag rekommenderar den till alla som läser denna blogg.

Här nedan finner ni Daniel Pink's TED presentation Mycket nöje.Länkar till ämnet: SvD1, SvD2,SvD3, DN1, DN2, DN3, Aftonbladet1

torsdag 13 augusti 2009

Illusionen av kontroll

Jag har ofta, med en kombination av ironi och allvar, talat om för mina vänner och medarbetare att det inte går att ha kontroll över någonting därför att det inte går att garantera någonting. Detta brukar motas på lite olika sätt beroende på situation, ämne och vilken typ av tankemönster personen i fråga har. Vissa blir rent av upprörda och vill inte lyssna (tanken kan vara läskig, prova att tala om för en mamma att hon inte har någon kontroll över hennes små barns väl och ve får du se) andra blir nyfikna och en del lägger pannan i djupa veck.

Det är möjligt att det kan uppstå semantiska diskussioner om vad vi menar med kontroll i sådana här lägen, vilket är förståeligt och tom nödvändigt. Vad jag menar med kontroll är tron att man i någon given situation skulle kunna ha en överblick med full objektiv och subjektiv kontroll av alla framtida skeenden inblandade i den kommande situationen, vilket nog de flesta håller med om är omöjligt. Vad jag upplever dagligen är dock att de flesta människor inte förstår vad det innebär med att kontroll är en illusion. Hur det förvränger vår verklighetsuppfattning och gör att vi tar en massa konstiga och olyckliga beslut, både privat och på våra företag. Hur kan vi bli medvetna om att kontroll är en illusion och sedan använda det till vår fördel både som individer och i kollektivet för att bli mer kreativa, nyfikna och gladare? Jag skall försöka ge ett svar.

Varför kan vi inte ha kontroll?
 • Därför att den verklighet vi lever i består av ett oändligt antal processer som alla inträffar samtidigt, dvs NU och NU och NU och...
 • Alla dessa processer är på ett eller annat sätt kopplade till varandra vilket gör det hela extremt komplext och möjligheterna till oväntade scenarier är oändligt
 • Små fluktuationer på de mest oväntade ställen kan ge stora förändringar på helt andra ställen (tänk en fjärils vingslag kan starta en orkan)
 • Vi kan aldrig garantera att inte något oväntat kommer att hända
 • "Livet måste levas framåt, men kan bara förstås bakåt" sa den Danske filosofen Sören Kierkegaard.
 • Vi sätter ihop verkligheten efter att den har hänt och då finns det bara en version av verkligheten/historien (rent objektivt menar jag då) och det kan ge en illusion av att man haft kontroll över det som skett
 • Kontroll handlar om framtiden och den finns inte ännu

Vad får det för konsekvenser när vi ändå tror att vi kan ha kontroll?
 • Vi känner rädsla. Kontrollkänslan föds ur rädsla, rädslan att jag skall förlora något eller inte få något jag vill ha
 • Kontroll är per definition exklusivt dvs vi stänger ute sådant som inte passar vårt perspektiv istället för att försöka ta in fler intryck och perspektiv
 • Vi utesluter/undviker en massa möjligheter som skulle kunna ge ett bättre resultat. (Självklart så undviker vi även möjligheter som kan ge ett dåligt resultat men det finns bättre sätt att göra det på vilket vi kommer till senare)
 • Att försöka ha kontroll kostar en väldig massa tid som dessutom är bortkastad
 • Kontroll leder ofta till onödig byråkrati när det egentligen är disciplin vi vill åt
 • Kontroll gör människor frustrerade eftersom det aldrig funkar
 • Att försöka ha kontroll leder till en negativ spiral. När jag ser att min kontroll inte funkar så försöker jag kontrollera andra saker som i sin tur inte funkar osv.
 • Vi använder ord som "vad var det jag sa" eller "det där hade jag full kontroll på" utan att vara medvetna om att vi inte förstod innan att det verkligen skulle gå som det gjorde. Vi glömmer att hur vi känner just nu påverkar vårt minne och att vi blandar in den kunskap vi fått efter skeendet med en tro att vi visste det innan det skett vilket gör att vi inte ser hur det verkligen ligger till
 • Om det man försöker kontrollera misslyckas skyller man ofta på yttre omständigheter istället för att ta ansvar för misslyckandet
 • Ett exempel på att kontroll är en illusion: Mediaindustrin har under flera år försökt kontrollera illegal nedladdning av musik och filmer medans företag som Apple och Spotify influerat människor genom kreativitet och nyfikenhet. Vem tycker ni lyckats bäst?

Hur kan vi istället förhålla oss till verkligheten utan en tro på illusionen och dessutom på ett mer ansvarsfullt och kreativt sätt?
 • Tänk influera istället för kontroll
 • Genom att bara byta ut ordet kontroll mot influera så ändrar vi vårt tankemönster och blir mer öppna för kreativitet och nyfikenhet. Det innebär INTE att vi tappar bort disciplin
 • Att vara nyfiken är befriande. Om nyfikenhet är en gymnastiksal fullt av möjligheter så är "kontroll" omklädningsskåpet - låst, begränsat och mörkt.
 • Saker och ting är mer eller mindre sannolika. Vi bör rikta vårt influerande mot den sannolikhet som gynnar vårt uppdrag bäst men samtidigt vara beredda på att omvärdera vad som är mest sannolikt och byta spår närhelst det krävs. Det kan innebära att det som händer inte gynnar vårt uppdrag på ett optimalt sätt men ibland även överträffa vår vision. Jämför det med att stå fast i kontrollfällan och sedan tjurigt konstatera att saker inte går vår väg när vårt exklusiva orubbliga spår inte funkade, vilket det nästan aldrig gör
 • Göra det som måste göras och vad situationen kräver, älta inte det som hänt (Åh..om jag ändå hade haft kontroll...) och gissa inte hur det skall bli (om jag får ta kontroll över detta så skall ni se...), det hjälper inte.
 • Ta initiativ och ansvar för ditt influerande och var gärna disciplinerad
 • Vi måste ta så många perspektiv vi kan och hinner i varje situation innan vi tar några beslut, då får vi en större del av sanningskakan. Vi skall alltid sträva efter att vara så inklusiva vi kan. Vi kan dock aldrig komma åt hela sanningen eftersom det skulle kräva att vi klarar av att ta alla perspektiv som finns samtidigt. Jämför gärna detta sätt att tänka med illusionen av kontroll
 • Vi måste vara beredda att omvärdera våra beslut hela tiden men utan att bli fragmenterade, otydliga och odisciplinerade. Behåll din vision men var öppen för vägen dit. Det går, jag lovar!

"Det är som det är, inte på något annat sätt. Våga inse de!" - Jackie Bergman
Var inte ett kontrollfreak och begränsa din förmåga. Ta initiativ och ansvar genom att influera och påverka, det skapar kreativitet och nyfikenhet och räcker hur långt som helst.

Länkar till situationer där illusionen ställer till det för folks tankar; Svd, SvD2, DN

tisdag 4 augusti 2009

Det eviga nuet


Läste en artikel av Jan Söderqvist i SvD igår som han kallat "Låt inte din hjärna lura dig". Det var en mycket bra och tankvärd artikel som summerar en del av det som Söderquist och Alexander Bard skrev om i sin nya bok 'Kroppsmaskinerna' som jag nyligen avslutat. Det är inga helt nya tankar som Söderquist delger oss utan mycket kommer ifrån Spinozas filosofi vilket dock knappast gör det sämre. De har tagit denna filosofi och lagt till ny vetenskap från 2000-talet vilket är precis som det skall vara. Vi överskrider gamla tankemönster men samtidigt inkluderar de samma. Det är så evolutionen jobbar, även när det gäller mänskliga tankemönster.

Denna blogg refererar ofta till Spiral Dynamics som är en teori som påminner om Spinozas filosofi men framför allt slog det mig att Söderquist och Bards bok "Kroppsmaskinerna" beskriver samma saker som Spiral Dynamics talar om utan att de hänvisar till denna. Nu är det så att de inte har inkluderat några referenssidor alls i sin bok så jag vet inte om de känner till Spiral Dynamics eller inte. Det spelar dock inte så stor roll då fler oberoende teorier visar på samma tendens, nämligen att människan utvecklas stadievis och att våra nuvarande tankemönster påverkar vår tolkning av den verklighet vi upplever (gäller även samhällen, företag, politik, religion osv).

Det viktiga för mig är att vi blir mer medvetna om vår hjärnas tillkortakommanden och lär oss se mönstren i vårt och andras beteenden. Just mönster är viktigt eftersom det inte finns några absoluta sanningar (det finns dock mindre och högre värde i våra tankemönster beroende på hur exklusiva resp. inklusiva de är) och vi bör minska vårt "antingen eller" tänkande och öka vårt "både och" tänkande. Vi bör sluta älta så mycket över det som varit och minimera gissandet om framtiden. Låt oss istället lära av historien och fokusera på hur vi kan influera vår framtid (kom ihåg att kontroll är en illusion). Låt oss göra detta med närvaro i den enda tid vi har, nämligen det eviga nuet.