fredag 23 oktober 2009

Vårt språk är vad det är

Läste en artikel av Per-Owe Albinsson med viss förundran på SvD.se idag. Den handlade om anglifieringen av Svenska språket. Han klagar på en massa saker som har gjorts av både företag och politiker som han tycker hotar det svenska språket. Han tycker att alla dessa engelska influenser  kommer försämra våra barns möjligheter att lära sig det svenska språket ordentligt. Vad som inte framgår är vad han tycker att ett statiskt alt. föråldrat svenskt språk får för positiva effekter för vårt land och våra barn i framtiden.

Jag erkänner att jag ibland särskriver och använder alldeles för många svengelska ord men jag ser inte riktigt problemet med det. Ofta gör man sig bättre förstådd med ett engelskt eller svengelskt uttryck än med ett föråldrat svenskt. Det kallas språkevolution och kan inte stoppas, hur gärna Per-Owe och hans vänner på Språkförsvaret än vill det.

Vi lever i en global värld som blir allt mer global, där influenser utifrån slår igenom överallt på alla områden, på samma sätt som svenska influenser får genomslag i andra länder.

Så har det alltid varit. Skillnaden idag är att det går fortare än det någonsin gjort tidigare vilket gör att en del människor tycker att det blivit för komplext att hänga med. Det som händer då är att man blir rädd för förändringen och vill att allt skall vara som förr eller åtminstone att det inte skall ändra sig mer än vad det gjort fram tills idag. Man ältar problemet i det oändliga och kommer ingen vart.

Språket är i ständig utveckling och kommer att fortsätta utvecklas även i framtiden. Det språk och förhållningssätt som kan anpassa sig bäst till rådande omständigheter och livsvilkor är det språk som kommer slå igenom. Möt det med nyfikenhet och omfamning istället för med rädsla och klagomål så kommer allt bli mycket lättare. Jag kan lova att vi kommer bli allt bättre på att kommunicera i framtiden och inte sämre. Mänskligheten har aldrig gått bakåt på den punkten.

onsdag 21 oktober 2009

Problemet med enstaka berättelser

Sverigedemokraterna har inte enbart fel i sin politiska agenda men de saknar perspektiv.
Problemet är inte att vissa historier eller anekdoter är felaktiga utan att de är ofullständiga

Ett av SD:s största misstag är att de tror att verkligheten består av en historia/berättelse och den råkar sammanfalla med deras nuvarande världsbild och tankemönster. Människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna lider starkt av avsaknaden av multipla perspektiv. Det betyder att om man bara har SD:s perspektiv på verkligheten så ser deras politik helt korrekt ut. De har nämligen inte fel i vad de säger utifrån det perspektivet. Problemet är att deras berättelse är väldigt partiell och snäv. De får bara in en väldigt liten del av sanningen, de ser helt enkelt inte att det finns andra perspektiv som också är övertygade om att de har "rätt".

För att komma tillrätta med de utmaningar som SD belyser så skall vi andra inte heller avfärda allt SD säger för då tappar vi bort ett perspektiv som ju faktiskt finns. Vi skall istället överskrida och inkludera det. Det innebär att den del av sanningen som SDs politik företräder fortfarande får plats men den blir då en del av flera sanningar och det som är uppenbart osunt i deras politik kommer inte längre få plats. Så funkar det nämligen med inklusivt tänkande till skillnad mot exklusivt tänkande (som SD ägnar sig åt). Ju fler perspektiv vi tar in desto effektivare gör vi oss av med de patologiska delarna av ett enstaka perspektiv och behåller de sunda delarna.

Det här gäller alla människor, religioner, världsbilder och politiska partier. Det blir alltså inte bättre av att totalt ignorera de problem som SD tar upp och ersätta dem med sin egen enstaka berättelse. Det skapar inget större djup och förståelse utan bara något annorlunda på samma nivå. Det löser inte problemet. Detta är viktigt för motståndarna till Sverigedemokraterna att förstå.

Utmaningen för människor med enstaka berättelser är att de ännu inte har tillgång till ett större perspektiv, antingen för att de har ett stängt sinne dvs de är rädda för förändring och håller fast vid gårdagen eller att de är dåligt pålästa och omedvetna. De ser helt enkelt inte något annat perspektiv än sitt eget och sin grupps perspektiv (det finns en hel del vetenskaplig forskning som bekräftar detta beteende). Det gör det svårt att nå fram med andra budskap. Sverigedemokraterna har ingen plats på Sveriges politiska karta men deras anhängares perspektiv försvinner inte så lätt. Det är en utmaning som vi måste ta oss ann och lyckas övervinna. Hur skall det gå till? Låt mig citera Winston Churchill när han talade till en skolklass där någon frågade vad hans bästa råd var. Winston svarade: "Never give up, never never never."

Länkar som liknar. Svd1, Svd2, Svd3, Svd4, Svd5DN1, DN2, DN3 AB1, AB2, AB3, Newsmill,
Knuff.se

söndag 18 oktober 2009

Sverigedemokraterna och deras förenklade världsbild

Sverigedemokraterna står för en absolutistisk och etnocentrisk politik med förenklade svar på komplexa frågor som dessutom ofta hävdar, troligen omedvetet, att det var bättre förr. Om vi tittar på deras politik och bortser från de främlingsfientliga dragen som de flesta medier hänger upp sig på (med viss rätt men det blir lätt ensidigt och lika svart och vitt som Sverigedemokraternas egen retorik), så ser man att det mesta är en lång lista med åsikter och visioner som är helt omöjliga att realisera. Det ser rent infantilt ut.

De är så klart inte själva medvetna om att de är bakåtsträvare och står för en evolutionslös politik för då skulle de ju inte påstå det de gör. Dom är inga idioter utan i Sverigedemokraternas ledning sitter det flera begåvade och intelligenta människor. Kom dock ihåg att intelligens och medvetenhet inte nödvändigtvis hänger ihop, vilket vi sett många gånger i vår historia. Jag hävdar att det är bara genom medvetenhet som man kan anpassa sig till rådande livsomständigheter utveckla och öka sin intelligens. Sådana människor har jag inte funnit i Sverigedemokraternas ledning eller bland de som röstar på dem.

Problemet är att de som röstar på Sverigedemokraterna inte har tillgång till ett tankemönster som klarar av att se verkligheten som den är  utan man ser den hellre som man skulle vilja att den var och t.o.m gärna gå tillbaka till gårdagen med uttal som "Vi står FAST vid våra värderingar" och "Ge oss Sverige TILLBAKA". Det säger allt. "Kreativitet och Innovation, nej tack" skulle kunna vara en annan Sverigedemokratslogan. 

Ta en titt på deras sammanfattning av sina åsikter och tala gärna om för mig sedan var deras framtidsvision finns.

Nej till EU
"Vi värnar Sveriges nationella suveränitet, och motsätter oss överstatligheten inom EU. Vi är däremot för samarbete mellan stater, inte minst i Norden, östersjöområdet och övriga Europa."

Nej till EU är ju något man kan tycka och fortfarande vara någorlunda medveten om vad man talar om men SD är det inte. Deras självinsikt är noll. 
Återigen vill man vara en exklusiv skara människor som inte skall behöva beblanda sig med "packet" utanför Norden och eventuellt Baltikum och i värsta fall med Europa (då antar jag att de menar det gamla Europa och inga obskyra östeuropeiska stater eller i värsta fall Turkiet kan komma på tanke). 
Har de missat att vi lever i en GLOBAL värld som snabbt blir allt mer global? Landsgränser kommer bli allt mindre viktiga då det inte är nationer som binder oss samman längre,  utan individers värderingar och tankemönster. Vi bildar företag, organisationer, intresseklubbar, familjer och vänskapsband över alla nationsgränser idag. Inte helt utan utmaningar, det skall sägas, men de utmaningarna kommer nästan alltid ifrån människor med värderingar som liknar SDs och skapar på det sättet konflikter (att SD är medskapare till de konflikter de skyller på invandringen är ett annat tydligt tecken på att de saknar medvetenhet och insikt, det frodas okunskap i deras läger). 

Nationell och Social rättvisa
"Vi förespråkar en moralisk upprustning, vi värnar västerlandets kristna etik, och vi vill stärka nationalkänslan, för att på så sätt skapa en större trygghet och gemenskap inom det svenska samhället."

För det första så är Sverige det mest sekulariserade landet i världen och det är något vi skall vara glada över. Det sista vi behöver just nu är någon återgång till kristen etik (tror här att de blandar ihop moral och etik dessutom). Varken etik eller moral har något med religion att göra. Bara okunskap eller dogmatiskt tänkande kan påstå något sådant.

Större trygghet får man inte genom att göra sig exklusiv, utan bara genom att bli inklusiv och få större gemenskap. Vi måste bli världcentriska och överskrida det etnocentriska tänkandet.

Skatterna
"Sverige är ett av de länder i världen med högst skattetryck. Det mångkulturella samhällsexperimentet kostar oss varje år enorma pengar och det är bara sverigedemokraterna som ifrågasätter om det är rimligt. Vi är det enda parti som kan sänka skatterna och förbättra den offentliga servicen samtidigt."

Det är inget experiment, utan en verklighet. Saker är vad de är och att skylla på andra och älta det är inte konstruktivt eller någon lösning (ja, jag vet, det finns andra partier som gör samma sak). Jag kan garantera att det är fler än SD som är medvetna om att det finns förbättringspotential i detta ämne. Sen är det ju intressant att de kan både sänka skatter och förbättra offentlig service samtidigt. De kanske skulle kalla sig Trolleridemokraterna ;-). Deras lösning tycks vara en slags protektionistisk ekonomi som skulle göra Sverige isolerat på en global marknad.

Sysselsättningen
"Vi vill också införa ett lärlingssytem, där arbete och utbildning går hand i hand."

Låter ju bra och kan funka i vissa hantverksyrken och andra yrken som fanns förr i tiden.
I de moderna informations och service yrkena är det knappast något att sträva efter då vi redan idag ser äldre, och förståndiga, yrkesutövare skaffa sig 20 år yngre och nyutexaminerade mentorer som kan lära dem hur den nya tekniken funkar. Tekniken gör sitt intåg överallt, även i gamla traditionella yrken. Världen har förändrats, har SD missat det?

Invandringen
Här behöver jag knappt kommentera, vi vet redan hur enkelspåriga SD är i denna fråga. 
Visst har vi vissa utmaningar med invandringen i Sverige, dock ligger problemet hos flera än politikerna och deras politikprogram. Det är lika delar svensk invadringspolitik, vissa av invandrarna själva och inte minst människor med SDs åsikter som skapar problemen. Om vi inte inser det så kommer vi aldrig få en förbättring. Om man tror att man är en del av en lösning så måste man även inse att man är en del av problemet.

Summering
Visst finns problemen och utmaningarna SD tar upp men deras lösningar är pubertala, etnocentriska och omedvetna. Tyvärr finns det en större skara människor i Sverige som har samma typ av tankemönster och det är dessa som kommer rösta på SD (de tycker naturligtvis att jag är en idiot som inte fattar, men det ligger i själva diagnosen för deras tankemönster). Risken finns att de lyckas röra runt i grytan och i bästa fall kommer, som ett resultat av det, de mer medvetna partierna att finna vettiga lösningar på de problem som SD belyser som dock bör vara mer inklusiva och verklighetstrogna än vad SDs exklusiva tankemönster klarar av.


SD personifierar den typ av tankemönster som är rädd för förändring och tycker att den nuvarande världen är för komplex för att förstå och därigenom skapar stress. Lösningen finner de i gårdagens svar men de missar helt att gårdagens svar svarade mot problem som kom på ännu äldre och primitivare frågor/problem. Aldrig någonsin har ett samhälle utvecklats positivt genom att anamma gårdagens tänk som svar på dagens problem. Dagens problem kan bara lösas med morgondagens svar som överskrider men inkluderar både dagens och gårdagens utmaningar.

Man kan inte backa in i framtiden. Till skillnad mot Internet så tror jag att SD är en fluga som kommer att dö ut för att evolutionen behöver den inte och den kan inte anpassa sig till de utmaningar som finns idag och imorgon. Hur lång tid det tar vet jag dock inte men jag hoppas att det kommer gå fort. 

Länkar som liknar: AB1, AB2, DN1,DN2, Newsmill, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5

torsdag 15 oktober 2009

I förväntningssamhället är allt möjligt


Har med stor nyfikenhet följt bloggar, artiklar och videos som handlar om Google Wave den senaste veckan. Det som slagit mig mest är hur förväntningarna på vad Google Wave skall åstadkomma vida överskrider vad produkten för tillfället klarar av och det samtidigt som den ännu inte ens är släppt. Google Wave är just nu hetare än vad den någonsin kommer att vara när alla kan använda den, vilket blir någon gång under våren 2010. För tillfället är den bara till för några få utvalda (ca 100 000 människor).

Det är ett tydligt tecken på att vi idag börjat värdesätta framtiden mer än nutida och historisk fakta. Det handlar inte längre om vad man har gjort utan mer om vad man tänker göra eller släppa på marknaden i framtiden. Vi ser exempel på detta, inte bara när det gäller Google Wave utan också när det gäller böcker, filmer, mobiltelefoner, företagstjänster, politik och det kanske tydligaste tecknet var när man nyligen gav Barack Obama fredspriset vilket helt bygger på vad han skall göra för freden snarare än vad han har gjort hittills (se mitt tidigare inlägg).

Förr i tiden så hette det att "man är aldrig bättre än sin senaste hit". Idag måste vi ändra detta till "man är aldrig bättre än sin nästa hit". Det är dock viktigt att komma ihåg att det gäller att kunna vara trovärdig och övertygande när man skall sälja sin nästa hit. Det paradoxala är alltså att det gäller att ha en övertygande historia som gör att min story om den framtida hiten blir både sannolik och trovärdig. Man bedöms alltså inte utifrån vad man har gjort utan ifrån vad man skall göra i framtiden men samtidigt är det ingen som vill lyssna om du inte kan visa upp en övertygande resumé. Våra gamla meriter spelar en allt mindre roll som annat än en kvalitativ  sannolikhetstest om vad vi kan åstadkomma men inte nödvändigtvis kommer att åstadkomma i framtiden. Dessutom får inte gårdagens eskapader ligga allt för långt tillbaka i tiden eftersom de då tappar i värde väldigt snabbt ju äldre de är. 

Tyvärr kan vi än idag höra människor som säger;

"- Så här har vi alltid gjort här och det har funkat bra i alla tider, så kom inte och tala om för oss hur det skall gå till!"

Nu vet vi att om vi hör något sådant så kan vi vara säkra på att något borde blivit gjort för att förändra saker och ting för länge sedan.

T.o.m Albert Einstein hade fel när han slog igenom med sin relativitetsteori. Han trodde att det fanns en kosmologisk konstant som aldrig ändrade sig. När Alexander Friedman la fram sin teori om det expanderade universum så avfärdade Einstein det, vilket han klokt nog sedan tog tillbaka. Det vi vet idag är alltså att allt är i förändring, det finns ingenting som inte förändrar sig. Det vi måste göra är att anpassa oss och försöka förutse nästa steg. Något alternativ till det finns inte. Vi har ingen kontroll över saker och ting, vi kan bara influera dem.

I förväntningssamhället är det förhoppningen om en bättre framtida värld som gör nuet värt att leva. Precis som våra historier om vad som hände i igår alltid är mycket bättre än vad som egentligen hände så är våra förhoppningar om framtiden bättre än vad den kommer att vara när den blir vårat nu. Detta är ett av den moderna människans stora utmaningar. Hur kan vi få det eviga nuet att vara uthärdligt eller t.o.m njutbart (till skillnad mot en religiös världsbild där det är OK, eller t.o.m nödvändigt att lida nu då allt kommer bli bra sen)?
Vissa hävdar att meditation och mindfulness är svaret andra ser svaret i tekniken som tillslut kommer att göra att vi kommer bli oändligt kreativa och innovativa, vilket då skulle kunna leda till att vi kan åstadkomma vad vi vill när vi vill.  Jag tror som vanligt att det inte handlar om "antingen eller" utan om "både och". Vår personliga tolkning av världen börjar med vilket perspektiv vi har men det är något som jag tänkter skriva mer om i framtiden ;-).
Tillsvidare så tror jag Google Wave kommer röra runt rejält i grytan när det gäller hur vi kommunicerar på nätet men det är en tolkning utifrån mitt perspektiv.

En del av mina idéer ovan har tillkommit genom influenser från Micael Dahléns bok Nextopia som jag läste för ett par veckor sedan.

Wave länkar som liknar; CS1, CS2, CS3, SvD1, SvD2, DN, AB

lördag 10 oktober 2009

Obamas fredspris är rätt val i rätt tidHar med förvåning idag läst bloggar och vissa tidningsartiklar som är väldigt kritiska till Obamas fredspris. De flesta verkar bygga sina idéer på gårdagens tankemönster och i vissa fall på rena felslut.

Anna Ek från Svenskafreds är bla en som gjort ett felslut när hon i SvD säger:
"-Jag tycker det är ett väldigt konstigt val. Han är en president som bedriver två krig: i Irak och i Afghanistan - och det kan vi inte acceptera, säger Ek till TT."

Han (Obama) bedriver inget krig, det är många som är med i den processen. Han har fått ärva två krig när han blev president och vad vi sett hittills så försöker han influera till nedrustning och avslut på dessa krig genom att ta nya grepp inom diplomatin, vilket är helt rätt.

Andra människor kritiserar utnämningen genom att klaga på att han ännu ej gjort något för freden. Fred är inget man gör och sedan ställer undan. Fred är något som man lever, det är en process, ett tankemönster, en vilja och en ambition som hela tiden måste underhållas och föras vidare generation för generation. Själva freden skapas av oss kollektivt. Ledare som Obama kan bara influera oss.
Det vi behöver mer än något just nu är en framtidstro och förhoppning om fred. Det behöver vi NU, då det ger oss större möjligheter att influera varandra till fred imorgon.

I dagens snabba verklighet så handlar det inte om vad vi gjort igår utan mycket mer om vad vi kommer göra i framtiden. Det gäller oss själva, våra företag och den Amerikanska presidenten.
Jag kan rekommendera Micael Dahléns bok Nextopia för att förstå detta bättre.

Obama representerar ett världcentriskt tänkande som absolut skall premieras i en värld där, kanske 80% av jordens befolkning tänker egocentriskt eller etnocentriskt. Han har visat och fortsätter visa på stor självinsikt, ödmjukhet och insikt i människors och kulturers olika tankemönster och det är väldigt inspirerande. Han har förstått att det inte handlar om införa demokrati med en "one size fits all" attityd som hans företrädare höll på med, utan att man måste influera och motivera människor och kulturer till demokrati på de sett som passar deras nuvarande motivationsflöden, tankemönster och livsvillkor.

Sedan har ju Nobelkommittén i Norge redan lyckats med halva sitt uppdrag genom att hela världen reagerar så starkt. Vi behöver skakas om och tvingas till nytänkande. Att Obama får fredspriset är inte något problem, utan vårt stora problem är att de flesta människor har så svårt att tänka om och förändra sig.

Obama får min röst idag och jag hoppas han förtjänar den imorgon också.

Uppdatering 11/10.
Läs gärna ett bra inlägg i detta ämne via denna länk

Se Obamas tal efter utnämningen.

Länkar som liknar: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7,  DN1, DN2, DN3AB1, AB2, AB3

tisdag 6 oktober 2009

5 stadier som vi människor naturligt skapar

Satt återigen och tittade om det kommit någon ny och intressant presentation på www.ted.com och fann som vanligt ännu en.

Denna blogg handlar allt som oftast om mänsklig mental utveckling som ibland kan förklaras med teorier som tex Spiral Dynamics. Den idé som jag fann på TED denna gång handlar om något som väldigt mycket liknar SD teorin, vilket gjorde att jag fastnade för den. David Logan presenterar 5 stadier, eller stammar som han säger (tribes) som vi människor naturligt skapar och befinner oss i rent mentalt. De går ifrån lägre medvetenhet som tenderar att vara väldigt exklusiva mot ett mer öppet tänkande där allt fler perspektiv inkluderas. Hans tes är att dagens ledare måste lära sig att förstå detta och använda det rätt om vår värld skall förändras till det bättre. Jag håller med 100%.

Skall man jämföra hans idé med SD så kan man se följande
  • Stadie 1 motsvarar det SD kallar lila och rött tänkande
  • Stadie 2 motsvarar det SD kallar blått tänkande
  • Stadie 3 motsvarar det SD kallar orange tänkande
  • Stadie 4 motsvarar det SD kallar grönt tänkande
  • Stadie 5 motsvarar det SD kallar "second tier" dvs gult och turkost tänkande
Varför gör jag en jämförelse med Spiral Dynamics? Enda anledningen att jag tar upp det är att jag allt oftare finner nya teorier om vuxna människors mentala utveckling som alla pekar på samma sak men använder olika metaforer för att beskriva dem. Det de har gemensamt är att människor utvecklas stadievis, ifrån egocentriskt till etnocentriskt till världscentriskt tänkande. Tyvärr fastnar de flesta människor i etnocentriskt tänkande vilket är största anledningen att vi har de konflikter vi har idag,  på både lokalt som geopolitiskt plan.

Vi behöver fler ledare som kan "knuffa" folk uppför stegen så att de lär sig ta fler perspektiv och på så sätt kan skapa en mer gemensam värld med fler gemensamma värderingar och världsbilder.

Se presentationen här.