söndag 1 november 2009

Det är djupet i våra tankemönster som avgör vår framtidDet talas och skrivs idag mycket om främlingsfientlighet, religion och invandringspolitik i spåren av Sverigedemokraternas frammarsch och framför allt efter Jimmi Åkessons debattartikel i Aftonbladet härom veckan. Det skrivs om att inte Obama har lyckats skapa något ännu, det skrivs om klimathot och klimatavtal, det skrivs om Afganistankriget och Israel/Palestina konflikten osv, osv.

Jag känner en känsla av hopplöshet när jag läser dessa artiklar och bloggar då de flesta inte förstår hur det mänskliga psyket fungerar och hur värderingar bildas och utvecklas. Det är kanske inte så konstig då det är en ganska komplex historia, men om vi inte försöker oss på att förstå detta så kommer vi föralltid sitta fast i ett exklusivt tänkande där vi hela tiden hamnar i ett "vi och dem" tänkande. Jag har skrivit om det många gånger förr men denna gång tänkte jag försöka förklara lite mer hur jag ser på saken, utan att bli alltför långrandig.

Det finns idag flera vetenskapliga teorier, som tex Spiral Dynamics, Jean Gebser (The Structure of Consciousness), Robert Kegan (The Evolving Self), David Logan (Tribal Leadership) mfl, som alla förklarar hur mänskligt medvetande utvecklas och vilka typiska tankemönster som förekommer i dessa utvecklingsstadier. Alla dessa teorier har gett sig på att försöka förklara den komplexa men fascinerande mentala utvecklingen hos den mänskliga vuxna befolkningen. Alla pekar på samma sak och det är att människor utvecklas stadievis och fastnar ibland i vissa stadier beroende på sina livsvilkor och omständigheter. Att vissa människor fastnar i ett tankemönster kan även bero på att man inte är öppen för förändring, dvs man är låst vid sitt sätt att se världen och avfärdar alla andra perspektiv än sitt eget och sin grupps. Blir man då pressad och påtvingad andra åsikter än sin egen så blir det lätt att man cementerar sitt tankemönster och till och med blir fundamentalist för att bevisa sin sak.

Alla stadier som beskrivs av dessa teorier visar på en tydlig och enhetlig bild. Människor, grupper och samhällen utvecklas ifrån väldigt exklusiva tankemönster (egoistiska) till mer och mer inklusiva tankemönster och värderingar (världscentriska). Detta är väldigt tydligt om vi tittar på våra barn som ju går ifrån att bara kunna ta sitt egna perspektiv till att förstå att andra människor kan se på världen på ett helt annat sätt än de själva och att det t.o.m ibland är ett bättre sätt en deras eget perspektiv, speciellt när ett perspektiv kan inkludera flera andra perspektiv, dvs man överskrider men inkluderar. Ju fler perspektiv man kan hålla i sina tankar desto större djup får de värderingarna och då även ett högre värde.

Här följer en typisk värderingskarta som beskriver vilken typ av tankemönster som är rådande när ett visst stadie är aktiverat

StadieKarakteristiskt
1. Arkaisk
 • Magiskt 
 • Rituella traditioner
 • Klan och stamsamhälle. 
 • Världen är full av mystiska krafter som måste stillas. 
 • Individen identifierar sig bara med sig själv och gruppen
 • Klanen och familjen är allt
 • Arbetaren är skyldig sitt liv till organisationen
 • Impulsivt ledarskap
2. Egocentrisk
 • Maktdriven 
 • Impulsivt jag
 • Livet är en djungel där bara de starkaste överlever. 
 • De svaga servar de starka
 • Lojalitet baseras på rädsla
 • Kan inte ta någon annans perspektiv
 • Oroar sig inte för för framtida konsekvenser, lever för stunden
 • Undvik skam och var respekterad 
3. Absolutistisk
 • Troende jag
 • Etnocentrisk (jag och min grupp har rätt oavsett vad)
 • Allting på sin rätta plats
 • Rätt & fel, verkligheten är svart och vit
 • Trogen "sanningen"
 • Stark myndighetsstruktur/kultur
 • Makthierarki, person med högst status tar besluten
 • Patriotism
 • Fundamentalism
 • Enpartistater
 • Offra sig nu för att vinna i framtiden
 • Kontrollera impulsivitet och svara på skuld
 • Stark känsla av tillhörighet
 • Klassiska familjevärderingar
4. Materialistisk
 • Presterande jag
 • Framgångsdriven
 • Fri marknadskapitalism
 • Status, image och objektiva mål
 • Flerpartidemokrati
 • Förbättra livsvillkoren för många genom vetenskap och teknik
 • Logiskt tänkande
 • Arbetsnarkomaner
 • "Sanningen är inte levererad, den upptäcks"
 • Materialism
 • Överdriven företagsmakt
 • Identitetskris - utanförskap
 • Pengar hellre än lojalitet
5. Jämlikhetssträvande
 • Känsligt jag
 • Jämställdhetsdriven
 • Konsensus
 • Sociala nätverk
 • Extrem relativism och pluralism
 • Är emot allt som liknar hierarkier och dömande
 • Accepterar flera sätt att se verkligheten
 • Ekologiskt medveten
 • Empati
 • Reagerar på mänskliga behov
 • Avancerad självreflektion
 • Känslighet och acceptans inför känslor
6. Naturella system
 • Integrerade jag
 • Världcentrerad
 • Balans
 • Accepterande
 • Kräver integrerade och öppna system
 • Litar på vad som är nödvändigt, naturligt och nästa fas
 • Finner lösning på motstridiga perspektiv
 • Flexibelt, projektcentrerat, funktionellt ledarskap
 • Den mest kompetenta tar besluten
 • Otålig mot de lägre stadiernas polariserade tankemönster och värderingar
 • Lär sig att vara fri men även principfast
 • "Vad som var rätt och riktigt igår behöver inte vara det imorgon"
 • Känner sig hemma i alla kulturella kontexter
 • Kan känna existentiell ångest när man ser alla globala konflikter på många olika nivåer och stadier 

Varje nytt stadie bygger på det tidigare. Varje stadie överskrider och inkluderar de tidigare. Det går inte att hoppa över något stadie utan varje måste levas igenom.
Inget stadie är bättre än något annat då livsvillkoren avgör vad som för tillfället passar bäst, dock blir de högre/djupare stadierna allt mer inklusiva då de bygger på de tidigare.
Det finns alltid både positiva och negativa aspekter av alla stadier (VIKTIGT!)

Alla utvecklingsteorier handlar i grunden om:
 • HUR människor tänker om saker (istället för VAD de tänker på)

 • Varför människor tar beslut på så många olika sätt fast ämnet är det samma

 • Varför människor reagerar på så olika sätt vid samma mentala stimulus

 • Varför och hur värderingar uppstår och sprids

 • Grunden i förändring (the nature of change)
Den viktigaste punkten är den första. HUR människor tänker och inte VAD vi tänker om saker och ting. Har man inte förstått det så kommer man alltid att tolka religioner, politiska partier, kulturer och värderingar på fel sätt. Ett av de största misstag de flesta människor gör är att de tittar i spegeln och utgår ifrån att alla människor lever i samma subjektiva verklighet som de gör och hävdar sedan att alla som inte begriper hur de ser på saken har helt fel.

Varje stadium är övertygat om att de har alla svaren på vad verkligheten är. Att denna verklighet ALLTID är färgad av vilket stadie personen eller gruppen ifråga utgår ifrån är det dock väldigt få som har klart för sig.

Varje enskilt stadium är beroende av vilka livsvillkor personen, kulturen och samhället existerar i (Tid, Plats, Tillstånd och Omständigheter).

De olika stadierna är inte bara olika mentala stadier utan det handlar också om biologi eller snarare om neurologi. Vårt sätt att tänka påverkas direkt av hur vår hjärna kopplar ihop sina neuroner. Det i sin tur påverkas av den omgivning och miljö vi lever i. Den mänskliga hjärnan är väldigt plastisk, dvs flexibel och föränderlig. Precis som resten av kroppen så kan den ändra på sig beroende på vilken stimuli och näring den får. Ett tankemönster är alltså inte huggit i sten bara för att man kommer ifrån en viss kultur eller har en viss typ av religion. De flesta av oss ändrar åsikt och värderingar flera gånger under livet beroende på omständigheter och livsvillkor. Det finns t.ex. muslimer och kristna ifrån alla stadier och de tolkar sin religion ifrån det stadiets övergripande tankemönster. En muslim/kristen som har sitt perspektivcentrum i stadie 1 är väldigt olik en som har sitt perspektivcentrum i stadie 5.

Felet, som jag ser det, är att de flesta människor skyller på VAD människor tänker på, dvs vilken religion de tror på, politiska åsikter, kulturell tillhörighet, arbetsmetoder de använder  osv.
De riktiga orsakerna ligger snarare i HUR de tänker om dessa saker. En kristen människa med ett etnocentriskt och exklusivt tänkande faller lätt in i ett absolutistiskt beteende och kan därför bli fundamentalistisk och låta de dogmatiska och ohälsosamma idéerna i kristendomen få en framskjuten placering (se ett utmärkt exempel här). Detsamma gäller för en muslim, jude, buddist, new ageare, ateist och alla andra världsåskådningar. Har man ett exklusivt och absolutistiskt tänkande så spelar det ingen roll VAD man tänker om saken, det blir tok i alla fall eftersom man inte förstår HUR man tänker, vilket avgör personens eller gruppens perspektiv.

Det samma gäller politiska åsikter, kulturer, fotbollslag, arbetsmetoder eller vad du än vill.

Alla har rätt utifrån sitt perspektiv. Att jag ser det så betyder dock inte att jag har ett post-modernt och överrelativistiskt tänkande. Jag är fullt medveten om vad det skulle innebära. Jag anser att alla människor eller rättare sagt alla varelser har samma rätt att finnas och samma värde när det gäller livsform. Jag anser dock inte att alla värderingar och tankemönster har samma värde. Där råder det en hierarki.  Jag syftar dock inte på någon makthierarki, vilket vi ofta tänker på när vi hör ordet hierarki. Det måste finnas en hierarki för att något skall kunna utvecklas. Nästa steg i utvecklingen står alltid på axlarna av det som kom före den, dvs bygger på det som fanns innan. Det gäller både teknik och mänskliga värderingar.

Att kunna ta in flera perspektiv och förstå dessa utan att döma dem ger ett tankemönster som naturligtvis är mer inklusivt, vilket gör att de osunda delarna som är motstridiga i varje perspektiv för ge vika, medans man behåller de sunda delarna. Man får alltså en större del av sanningskakan på det sättet. Man överskrider men inkluderar det enstaka perspektivet vilket ger ett högre eller djupare värde och större insikt/medvetande.

Snävt och exklusivt tänkande har ett lägre värde en ett inklusivt har.
Det finns dessutom ingen slutlig destination för detta, man når aldrig det bästa perspektivet för det skulle innebära att man förstod alla perspektiv som finns och det är omöjligt eftersom nya hela tiden uppstår.

Om vi tittar på Sverigedemokraterna och deras utfall mot muslimer, så ser vi att Sverigedemokraterna har ett exklusivt tänkande (stadie 2 och 3) och försöker absolut inte att förstå vad det innebär att vara muslim i Sverige 2009. Kom även ihåg att vi har samma exklusiva tänkande hos många invandrare och "vanliga" Svenskar. Motsättningar uppstår därför att VAD de tänker är helt skilt ifrån varandra men de ser inte att HUR de tänker är väldigt lika och så länge de använder det tankemönstret så kommer det att bli konflikter.

Samma sak ser vi: på våra företag, i våra familjer och seriösa politiska partier där många människor är helt fokuserade på att just de skall ha rätt i SAKEN utan att förstå att HUR de tänker kommer föralltid att skapa konflikt, oavsett vad SAKEN gäller för att de saknar förmågan att ta in flera perspektiv.

Ett exempel:
Att jag själv inte tror på gud beror på att om man tar in alla perspektiv som finns runt religionerna så blir det omöjligt att tro på gud. Det finns alldeles för många motsägelsefulla tankar när man slår ihop dessa perspektiv. Det innebär dock inte att jag tycker att all religion är av ondo. Det finns mycket kloka tankar och sunda idéer i religionen och de skall vi behålla. För att bli av med de dogmatiska och rent ut sagt osunda delarna måste vi dock lyfta blicken och släppa taget om gamla tankemönster som helt eller delvis stöter sig med andra tankemönster. Tänk "både och" inte "antingen eller". Om vi alla strävar efter detta så kommer vår värld bli allt bättre för var dag som går. Jag vågar faktiskt lova det.

"Man kan inte lösa ett problem med samma tankemönster som skapade det" -Albert Einstein.

Varje nytt perspektiv löser de tidigares problem men skapar nya mer komplexa problem som bara kan lösas med ett nytt högre/djupare perspektiv som inkluderar alla tidigare. Så fortsätter  sen evolutionsdansen, för alltid.

Länkar. Newsmill 1, 2, 3, 4, 5. AB1, 2, DagenDN 1, 2, 3, 4, 5. SvD 1, 2, 3, 4, 514 kommentarer:

 1. Jag är imponerad.
  Tack för en bra skriven artikel.

  Mer av detta vill jag se i Sverige!!

  Jag är palestinier och känner till det du pratar om..

  SvaraRadera
 2. @Anonym, Tack för din kommentar, jag hoppas denna artikel kan få några människor att ta in fler perspektiv av verkligheten

  SvaraRadera
 3. Kom idag för första gången i kontakt med Spiral Dynamics och blev mycket inspirerad av teorin. När jag sedan läste denna artikeln fick jag en känsla av kraften i förändringen som kan åstadkommas om fler människor strävar efter att nå högre nivåer. Tack för att du har gjort det här tillgängligt för mig och andra.

  SvaraRadera
 4. Hej Magnus,

  Det är en fröjd att läsa insiktsfulla artiklar som berör framtidens viktigaste frågor. Det du skriver om står också att finna i System Dynamics av Peter Senge. Han använder bland annat begreppen linjärt tänkande eller förmåga att se dynamisk komplexitet som termer. Åtta nivåer förfinar skillnaderna och är som jag kan se det varianter på samma tema fast lite mer konkret för den som huvudsakligen tänker linjärt.
  Hälsningar
  Anders

  SvaraRadera
 5. @Anders. Jag har bara hört talas om System Dynamics men har inte hunnit kolla upp den teorin ännu. Skall göra det och tack för tipset.

  Alla teorier har sitt värde och ger oss en kompass och ord på våra luddiga tankar. Det som känns bäst är, som du säger, att de alla pekar åt samma håll.

  Jag har turen att genom mitt arbete få direkta och empiriska erfarenheter av mycket av det jag skriver då jag jobbar med människor ifrån många olika kulturer i världen. Mitt mål är att både berätta historien och 'walk the talk' runt alla dessa teorier och sedan hoppas att det kan influera några människor.

  Jag blir väldigt glad av era kommentarer då det visar att det går att nå ut. Frågan är om det når de som verkligen behöver det. Det ligger lite i diagnosen att de inte tar detta till sig. Men man skall aldrig ge upp för en god sak.

  SvaraRadera
 6. "Det innebär dock inte att jag tycker att all religion är av ondo. Det finns mycket kloka tankar och sunda idéer i religionen och de skall vi behålla. För att bli av med de dogmatiska och rent ut sagt osunda delarna måste vi dock lyfta blicken och släppa taget om gamla tankemönster som helt eller delvis stöter sig med andra tankemönster."

  Jag ser en motstridighet i detta. Du säger att vi måste släppa gamla tankemönster, men vad är en "religion"?

  Om du räknar religioner som stora kulpåsar (kulorna representerar idéer). Dessa innefattar fina kulor (kloka och sunda idéer), och fula kulor (dogmatiska och osunda idéer).

  Är det enklast att ta en ny kulpåse och plocka de fina kulorna från varje enskild påse och stoppa dem i dennya påsen. Eller är det enklare att plocka ur de fula kulorna från varje enskild påse och behålla dem?

  Låter jag girig om jag säger att jag hellre tar en stor påse med fina kulor än tvingas välja en påse med endast några få fina kulor (och några överblivna fula kulor)?

  För mig kräver inklusivismen det föregående.

  "I am a Muslim and a Hindu and a Christian and a Jew and so are all of you." - Gandhi

  SvaraRadera
 7. @JemyM. Från mitt perspektiv så ser jag att du bekräftat min tes snarare än att påvisa något motsägelsefullt. Speciellt med ditt Gandi citat.

  Religioner är berättelser som försöker förklarar verkligheten och dessa tolkas olika beroende på vilket tankemönster (stadie) som individen eller samhället för tillfället har aktiverat.

  Om man som kristen inte kan acceptera de naturvetenskapliga perspektiven som tydligt visar att det inte finns någon övernaturlig gud så ökar chansen till dogmatiskt och absolutistiskt tänkande (man behåller de fula kulorna från sitt stadie). Om man dock inkluderar ett sådan perspektiv så kan man behålla de fina kulorna från religionen men måste samtidigt ta bort de perspektiv som helt motsätter sig det nya perspektivet Om man kan hålla bägge perspektiven (överskrida men inkludera) så kan man bara acceptera de idéer som är gemensamma (de fina kulorna) och de fula kulorna från det naturvetenskapliga och religiösa måste ge vika för att den nya världsbilden skall hålla ihop. Man har alltså fått ett mer inklusivt tankemönster.

  SvaraRadera
 8. En intressant tanke och jag tror du har rätt. Problemet är att alla inte tänker på det sättet. Skulle vi låtit Hitler vara med motiveringen, hade han tänkt på det sättet så hade vi inte haft en konflikt.

  Jag vill avsluta med att tack dig för en väldigt bra artikel.

  SvaraRadera
 9. @Anonym (Svara gärna med namn, även om det är valfritt). Problemet är absolut att de flesta inte har förstått detta och lösningen är naturligtvis inte att bara låta människor med egocentriska eller etnocentriska tankar hållas. Dessa tankemönster har inte samma värde som ett världscentriskt tankemönster och skall därför bearbetas.

  Utmaningen ligger i hur man når fram då det även finns något som kan kallas "immunitet mot förändring" (ett inlägg jag jobbar på). Hade vi haft fler ledare och människor i stadie 5 och 6 i Hitlertyskland så hade han aldrig lyckats med sitt uppsåt (vissa beteendeforskare tror att människor i stadie 6 bara funnits de senaste 50-60 åren. Tidigare fanns det bara enstaka människor som hade dessa tankemönster). Risken för en ny Hitler idag är alltså väldigt liten i samhällen där majoriteten har nått stadie 4 eller högre. Kom dock ihåg att ju större djup desto mer komplext tankemönster, vilket gör att det finns mer saker som kan gå fel (en atom kan inte få cancer men det kan en hund, även fast hunden är gjord av atomer)

  Lösningen ligger hos kollektivet. Vi måste lära våra barn tidigt att ta in så många perspektiv de kan och även förstå att livet är ett livslångt lärande och att vi kan förändra våra tankemönster, även fast vi blivit vuxna. Hjärnan är en del av kroppen och vi kan ju både bygga muskler och banta i vuxen ålder ;-).

  Tyvärr finns det människor som sitter rejält fast och dessa människor måste man vänta ut eller flytta på om de inte ändrar sig.

  SvaraRadera
 10. Hej, Magnus. Att förstå människor handlar om att kunna lyssna, och att även höra vad människor tänker och menar; det är inte alltid så enkelt. Ditt resonemang är mycket intressant tycker jag, men också mycket krävande. Kanske för att du i inledningen säger att du ska förklara utan att bli långrandig. Då förväntar jag mig iaf att du inte ska vara så omständig. Nog går väl dessa teorier att förklara med, säg, en femtedels textmassa? ;-)

  SvaraRadera
 11. @Tiberg. Du har rätt att man skulle vilja förklara detta på ett enklare sätt. Risken är alltid att viktig bakgrundsinformation då går förlorad vilket gör att den som läser inte får en helhet.

  Tack för att du gillade dock och kom hela vägen till en kommentar ;-)

  SvaraRadera
 12. Hm, jag instämmer med föregående kommentatorer, detta var ett intressant och tänkvärt inlägg. Jag skall skriva ut det och begrunda ytterligare med en god Whiskey...
  Spontant kommer också ett par inledande reflektioner:

  Vad händer när en kultur som styrs av utvecklingsnivå 1-3 (jag ser många punkter som flytande) träffar på 4-6 nivån?

  Spontant vill jag hävda en tes att den lägre stående kulturen initialt kommer att ta överhanden och dra ner den mer utvecklade en eller ett par nivåer. Motivering kanske kommer när jag läst på mer :-), men detta kanske kan förklara rädslan för ännu en 'religion' som gör sitt intåg och att det yttrar sig i just främlingsfientlighet som ett legitimt försvar?

  Det känns även som att de högre utvecklingsnivåerna kräver ett överskott av naturresurser, dvs man kan unna sig detta i en tid av överflöd, där kampen om överlevnad är minimerad och det finns tid för reflektion.
  I en tid då detta börjar kännas som en bristvara undrar jag om de högre nivåerna bara är ett temporärt lyxtillstånd.

  Och hur har du kommit fram till din 'typiska värderingskarta'. Finns den med i någon vedertagen modell eller är det dina egna tankar?

  Hälsningar/ Svennis

  SvaraRadera
 13. @Svennis. Du har intressanta frågor och tack för ditt inlägg. Vad händer när olika nivåer eller vågor (du har rätt att det är flytande eftersom det finns flera nivåer i varje människa beroende på omständigheter och ämne dock finner man nästan alltid ett "center of gravity" som är genomgående)?

  När de möts blir det nästan alltid konflikt för att man bokstavligen inte förstår varandra. Jag skulle hävda att båda kulturerna åker ned ett snäpp när de möts eftersom bägge försöker cementera sin egen världsbild som den rätta och genom att göra det uppstår regression. Det kan också gå så illa som i Irak där USA tog sin nivå 4 och försökte tvinga den på ett samhälle som var på nivå 3 och det har slutat med att Irak idag är på nivå 2 och tom nivå 1 (om vi utgår ifrån kartan ovan).

  Din tes att lägre nivåer tar överhand initialt är jag inte säker på. Rädsla och illusionen om kontroll är ett större problem.

  Du har helt rätt att högre utvecklingsnivåer kräver att man gått igenom de tidigare nivåerna. Om inte dessa har klarats av kan inte en högre nivå nås. Försvinner våra fundamentala behov så åker människor ned och fokuserar på överlevnad och söker sig till mer exklusiva grupper det innebär att rädslan är större i de lägre nivåerna.

  Något temporärt lyxtillstånd tror jag inte på. Teknikevolutionen leder oss framåt i rasande takt men sant är att ju mer komplext våra samhällen blir desto mer saker finns det som kan gå fel (en atom kan inte få cancer men det kan en hund, fast den är gjord av atomer).

  Min karta är en blandning ifrån flera olika teorier som jag hänvisade till i början av mitt inlägg. Alla dessa modeller pekar på att dessa nivåer finns men man skall komma ihåg att det inte är absolutistiskt och även att en karta aldrig är själva terrängen.

  /M

  SvaraRadera