söndag 7 februari 2010

Underligt eller bara annorlunda?

Det finns nästan alltid två sidor av samma mynt och man bör försöka att se saker utifrån flera perspektiv innan man drar sina slutsatser. Att vi missar detta så ofta är ett av det mänskliga medvetandets blinda fläck. Vi har väldigt svårt att se att våra egna antaganden och förutfattade meningar är så starkt influerade av våra värderingar och kultur. Det som vi tycker är självklart och absolut kan också ses på ett helt annat sätt av en annan kultur och världsbild utan att för den skull vara fel.

Här nedan följer en kort presentation av Derek Sivers, från TED.com där han visar att det nästan alltid finns flera sett att se på samma sak och att man kan ha rätt utifrån flera perspektiv. Kanske något att fundera på i dessa melodifestival dagar ;-).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar