söndag 19 september 2010

Sverige behöver nya perspektiv.


Så är då valdagen här och det känns lite högtidligt att gå och rösta. I detta val så har det talats en hel del om att människor har svårt att välja vilket parti och block de skall välja och att de bestämmer sig i sista stunden. Det är nog helt riktigt och jag är en av dessa människor. Både Alliansen och de Rödgröna medger, till viss del, att deras politik är förvillande lika varandra men är sedan snabba att hitta olikheter, som ofta känns fabricerade, och är fulla av påhopp mot det andra blocket.

Allt det här tyder på att vi har kommit fram till en vägs ände när det gäller ideologi, vision och värderingar i Sverige. I grunden är det något väldigt positivt eftersom det utan tvekan är ett bra land vi lever i och den Svenska modellen har funkat mycket bra. Dock så finns det, som bekant, inget slut på evolutionen vare sig i naturen eller i människans sociala kultur. Allt fortsätter att utvecklas och måste göra det.

Det jag kan se hos både Alliansen och de Rödgröna är en bristande vision om vad som måste komma härnäst. Man sitter fast i marknadskrafternas och nationalstatens allomfattande sanningar och man har svårt att se hur nya ideologier kan utvecklas och överskrida men inkludera dagens strukturer. 

Ett annat bevis på att nya visioner och perspektiv saknas är Sverigedemokraternas, relativa, framgång. Det är ett missnöjesparti som istället för att fokusera framåt, helt och hållet tittar bakåt och följaktligen saknar all förmåga att åstadkomma något av värde i nuet och framtiden men som visar att när en kris uppstår och evolutionen tvingar fram en utveckling, så kan det uppstå mutationer som tar sig patologiska uttryck.
Sverigedemokraterna kommer att självdö eftersom de faller på sitt eget grepp men hur mycket skada hinner de göra?

Det enda parti jag hittat som faktiskt försöker hitta nya perspektiv och som samtidigt vill behålla allt det positiva vi har, som de etablerade partierna står för, är Piratpartiet. De har förstått att den nya kommunikationsteknologin förändrar vårt samhälle i grunden. Det handlar inte om att vi skall kunna ladda ned några musikfiler gratis eller inte. Frågan är otroligt mycket större, vilket tyvärr har gått de flesta människor förbi.

Internet och webben påverkar och förändrar vår: 
  • Ekonomi. Nya tjänster och företag skapas som snabbt kan agera och operera över hela världen. Existerande företag måste stöpa om sin verksamhet för att möta den nya tekniken som dessutom ständigt förändras. Nya jobb skapas och gamla faller bort, i en allt snabbare takt. Väldigt mycket blir globalt och kan inte styras utifrån enbart Svenska värderingar och politik. 
  • Utveckling och Innovation. Det finns enorma möjligheter till nya affärsmodeller och uppfinningar när vi idag kan dela kunskap och tankar på ett enkelt sätt. Dagens inlåsning av idéer och patentlagar gör det omöjligt att komma framåt på ett sett som måste ske.
  • Miljön. Ny teknik förändrar traditionella affärsmodeller och då finns alla möjligheter att göra dessa mer miljövänliga när det nu händer. Vi måste titta på alla möjligheter och inte som idag, sitta fast i ett 'antingen eller tänk'. Hänger ihop med utveckling och innovation. Det handlar om vår överlevnad!
  • Skolan. Skolan är i kris för att de flesta lärare inte förstår hur den nya kommunikationstekniken förändrar hur och vad barn kan lära sig och med vilken hastighet de lär sig det.
  • Vård. Med möjlighet att dela patientdata blixtsnabbt och att kunna anlita vilken läkare som helst, var som helst. Man kan minska vårdköer genom att utnyttja teknik för interaktion mellan patient och läkare via webben. Ny teknik ger tillgång till kunskap som är i världsklass.
  • Sociala nätverk. Vi är mer sammankopplade än någonsin och nationalitet och avstånd, i vare sig tid eller rum, spelar inte längre någon roll. Vi kommer närmare varandra på fler sätt och framförallt med fler människor. Makthierarkier bryts ned och förståelsen för andra kulturer ökar. Det påverkar hur vi tänker om väldigt mycket saker.
  • Kunskap. Allt fler människor är mer pålästa en någonsin tidigare. Det politiska samtalet måste upp på en högre nivå för att inte tappa förtroende. 
Det var några exempel och det finns fler. Idag finns det inget av de etablerade partierna som talar om en övergripande politik där kommunikationstekniken är central och som påverkar både vår objektiva och subjektiva verklighet. Jag kan bara tolka det som att de inte har förstått den och risken är stor att de tappar greppet och att avarter som Sverigedemokraterna poppar upp i det ignoranta kölvattnet.

Vi behöver ingen IT politik, vi behöver en politik som förstår hur vi skall förhålla oss till den snabba teknikutvecklingen som innefattar våra personliga och kulturella värderingar och pragmatiska tillämpningar i den dagliga verkligheten.

Jag röstade Pirat idag och hoppas att de etablerade partierna, under nästa valperiod, skall vakna upp och inse hur verkligheten ser ut när man lägger till dessa nya perspektiv. 

Länkar som liknar? Svd1, Svd2, Svd3, Svd4, Svd5, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, AB1, AB2, Syd1, Syd2, Syd3,Inga kommentarer:

Skicka en kommentar