lördag 4 juli 2009

Lågt medvetande med ny teknik


Nordkorea fortsätter att provocera med provskjutningar av robotar. Detta visar återigen på ett av de största problemen vi idag har i vår globala världen. Underutvecklade stater med bokstavligt talat låg medvetenhet och moral kan fortfarande få tillgång till teknik som är upptäckt och utvecklad under ett helt annat moraliskt medvetande och tankemönster. Nordkorea har naturligtvis en massa intelligenta människor som kan använda denna teknik men deras nuvarande ledarskap och moraliska tankemönster klarar inte av ansvaret med sådan avancerad teknik.

Vi har sett det förr, många gånger. 11e september var kanske det tydligaste exemplet på vad ett fundamentalistiskt, absolutistiskt och etnocentriskt tänkande kan ställa till med när den får tag i teknik som kräver ett betydligt mer komplext och moraliskt tankemönster. Vad vi har i Nordkorea är ett fundamentalistiskt egocentriskt (jag kan bara förstå saker ur mitt perspektiv) och etnocentriskt (jag och min grupp har rätt, oavsett vad) tankemönster.

Vad är då lösningen? Dialog och influerande är det enda som funkar. Förändringen måste komma inifrån människorna själva. Att köra på en hård och fördömande linje gör bara att de cementerar sina idéer och håller fast vid dem ännu mer. Så är det överallt och det räcker med att gå till sig själv för att se samma sak. Problemet är att det kan ta tid och kan vara svårt att nå fram men det är det ända som ger bestående förändring. En revolution ger en känsla av plötslig förändring men när röken har skingrats så är de gamla tankemönstren kvar (fast många inte är medvetna om det eftersom det är en vana) och den långa vägen mot förändring inifrån måste ändå börja.

Obama har redan visat i Egypten att dialog kan ge positiva effekter och genom att lyssna och inte avfärda dessa staters idéer och tankar som mindre värda utan snarare se dem som ett led mot ett djupare och mer komplext medvetande och tankemönster, kan vi nå fram och se förnuftet segra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar