måndag 13 april 2009

Bonusar på ledningsnivå leder till fel ledareNär den gamla skolans kapitalister som Björn "Nalle" Wahlroos, Wallenberg och Stenbeckklanerna med flera ryter till att utan stora bonus program på ledningsnivå i Svenska företag så försvinner viktig kompetens, så blir jag kallsvettig av att det finns så mycket omedvetenhet och stängda tankemönster bland dessa gamla stofiler. Det finns inga bevis för att företagsledningar gör ett bättre jobb för att de får stora bonusar. Det har gång på gång visat sig att detta är en myt. Jag tycker man ganska lätt kan se motsatsen.


Vad som behövs i en företagsledning är människor som kan ta ansvar. Ansvar för företagets ekonomi, kunder och inte minst arbetstagare. Att vara en ledare och kunna ta ansvar kräver empati för andra, att bry sig om något utanför sig själv och att klara av att ta flera perspektiv än sitt eget. Personliga bonusplaner rimmar illa med ett sådant ledarskap. Björn Wahlroos har alltså helt fel när han säger att det krävs bonusar för att behålla eller locka till sig människor med rätt kompetens (en bra lön skall dock självklart appliseras). Bonusprogram lockar istället till sig egoistiska och narcissistiska chefer som driver företaget utifrån hur mycket bonus de kan få. Det leder direkt till kortsiktiga högriskprojekt eller toksparande åtgärder. En bonusdriven VD kan lätt ordna 1-2 års storvinster för sina aktieägare för att sedan lämna VD stolen och ett företag i uruselt skick som det kommer ta många år att reparera. Bonusen får de såklart behålla även fast de egentligen gjort ett skitjobb. Vill vi ha sådan "kompetens"?


Bonus är bra för tex säljare som direkt kan påverka sin produktivitet eller när det tar formen av ackord som också är kopplad till den funktion man har. I dessa fall gör bonus nytta då individer direkt ser resultatet av sina handlingar. När vi talar ansvarsfyllda ledarroller som skall tänka strategi så bör drivkraften hos dessa människor komma någon annanstans ifrån och inte springa ur ett kortsiktig egoistisk tankemönster.


Jag har själv ett bonusprogram på en relativ senior position på ett stort företag och jag måste säga att denna bonus inte påverkar mig ett dugg i mitt dagliga och strategiska arbete eller min motivation att göra ett bra jobb. Det blir alltför abstrakt för att kunna ge några positiva signaler.


Jag tycker det är helt rätt av Anders Borg och regeringen att jaga bonusprogram med blåslampa. Vi behöver nytt tänkande som passar den tid vi lever i. Detta tänkande kan finnas hos de gamla ledarna och om inte så får vi hitta dem på annat håll. Att de finns behöver vi inte tvivla på, det gäller bara att släppa fram dem. Det vi inte behöver är egoistiska och utdöende tankemönster som Björn "Nalle" Wahlroos står för.

1 kommentar: