fredag 26 mars 2010

Objektiv moral, är det möjligt?

Denna presentation som kommer ifrån TED.com är mitt i prick, enligt mig.
Självklart är det så att olika moraliska värderingar inte har samma värde och djup. Jag har skrivit om det tidigare, bla här.

Sam Harris beskriver det på ett mycket bra sätt. Alla moraliska värderingar har inte samma värde men de har alla samma rätt att finnas. På samma sätt som alla har rätt att ha en åsikt om strängteorier så har inte alla åsikter samma värde eftersom det krävs ett visst djup och förkunskap för att det skall vara relevant att lyssna på.

Min åsikt är att ju mer inklusivt man tänker, när det gäller moral och vetenskap, desto mer djup och värde. Följaktligen så är ett exklusivt tänkande mindre värt, oavsett om det gäller vetenskap, moral eller religion. Man måste hela tiden ta in fler perspektiv än sitt eget och sin egen grupps. Allt annat leder till konflikt.

Sam säger det så mycket bättre.

Reggresiv utveckling kan ses här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar