söndag 18 oktober 2009

Sverigedemokraterna och deras förenklade världsbild

Sverigedemokraterna står för en absolutistisk och etnocentrisk politik med förenklade svar på komplexa frågor som dessutom ofta hävdar, troligen omedvetet, att det var bättre förr. Om vi tittar på deras politik och bortser från de främlingsfientliga dragen som de flesta medier hänger upp sig på (med viss rätt men det blir lätt ensidigt och lika svart och vitt som Sverigedemokraternas egen retorik), så ser man att det mesta är en lång lista med åsikter och visioner som är helt omöjliga att realisera. Det ser rent infantilt ut.

De är så klart inte själva medvetna om att de är bakåtsträvare och står för en evolutionslös politik för då skulle de ju inte påstå det de gör. Dom är inga idioter utan i Sverigedemokraternas ledning sitter det flera begåvade och intelligenta människor. Kom dock ihåg att intelligens och medvetenhet inte nödvändigtvis hänger ihop, vilket vi sett många gånger i vår historia. Jag hävdar att det är bara genom medvetenhet som man kan anpassa sig till rådande livsomständigheter utveckla och öka sin intelligens. Sådana människor har jag inte funnit i Sverigedemokraternas ledning eller bland de som röstar på dem.

Problemet är att de som röstar på Sverigedemokraterna inte har tillgång till ett tankemönster som klarar av att se verkligheten som den är  utan man ser den hellre som man skulle vilja att den var och t.o.m gärna gå tillbaka till gårdagen med uttal som "Vi står FAST vid våra värderingar" och "Ge oss Sverige TILLBAKA". Det säger allt. "Kreativitet och Innovation, nej tack" skulle kunna vara en annan Sverigedemokratslogan. 

Ta en titt på deras sammanfattning av sina åsikter och tala gärna om för mig sedan var deras framtidsvision finns.

Nej till EU
"Vi värnar Sveriges nationella suveränitet, och motsätter oss överstatligheten inom EU. Vi är däremot för samarbete mellan stater, inte minst i Norden, östersjöområdet och övriga Europa."

Nej till EU är ju något man kan tycka och fortfarande vara någorlunda medveten om vad man talar om men SD är det inte. Deras självinsikt är noll. 
Återigen vill man vara en exklusiv skara människor som inte skall behöva beblanda sig med "packet" utanför Norden och eventuellt Baltikum och i värsta fall med Europa (då antar jag att de menar det gamla Europa och inga obskyra östeuropeiska stater eller i värsta fall Turkiet kan komma på tanke). 
Har de missat att vi lever i en GLOBAL värld som snabbt blir allt mer global? Landsgränser kommer bli allt mindre viktiga då det inte är nationer som binder oss samman längre,  utan individers värderingar och tankemönster. Vi bildar företag, organisationer, intresseklubbar, familjer och vänskapsband över alla nationsgränser idag. Inte helt utan utmaningar, det skall sägas, men de utmaningarna kommer nästan alltid ifrån människor med värderingar som liknar SDs och skapar på det sättet konflikter (att SD är medskapare till de konflikter de skyller på invandringen är ett annat tydligt tecken på att de saknar medvetenhet och insikt, det frodas okunskap i deras läger). 

Nationell och Social rättvisa
"Vi förespråkar en moralisk upprustning, vi värnar västerlandets kristna etik, och vi vill stärka nationalkänslan, för att på så sätt skapa en större trygghet och gemenskap inom det svenska samhället."

För det första så är Sverige det mest sekulariserade landet i världen och det är något vi skall vara glada över. Det sista vi behöver just nu är någon återgång till kristen etik (tror här att de blandar ihop moral och etik dessutom). Varken etik eller moral har något med religion att göra. Bara okunskap eller dogmatiskt tänkande kan påstå något sådant.

Större trygghet får man inte genom att göra sig exklusiv, utan bara genom att bli inklusiv och få större gemenskap. Vi måste bli världcentriska och överskrida det etnocentriska tänkandet.

Skatterna
"Sverige är ett av de länder i världen med högst skattetryck. Det mångkulturella samhällsexperimentet kostar oss varje år enorma pengar och det är bara sverigedemokraterna som ifrågasätter om det är rimligt. Vi är det enda parti som kan sänka skatterna och förbättra den offentliga servicen samtidigt."

Det är inget experiment, utan en verklighet. Saker är vad de är och att skylla på andra och älta det är inte konstruktivt eller någon lösning (ja, jag vet, det finns andra partier som gör samma sak). Jag kan garantera att det är fler än SD som är medvetna om att det finns förbättringspotential i detta ämne. Sen är det ju intressant att de kan både sänka skatter och förbättra offentlig service samtidigt. De kanske skulle kalla sig Trolleridemokraterna ;-). Deras lösning tycks vara en slags protektionistisk ekonomi som skulle göra Sverige isolerat på en global marknad.

Sysselsättningen
"Vi vill också införa ett lärlingssytem, där arbete och utbildning går hand i hand."

Låter ju bra och kan funka i vissa hantverksyrken och andra yrken som fanns förr i tiden.
I de moderna informations och service yrkena är det knappast något att sträva efter då vi redan idag ser äldre, och förståndiga, yrkesutövare skaffa sig 20 år yngre och nyutexaminerade mentorer som kan lära dem hur den nya tekniken funkar. Tekniken gör sitt intåg överallt, även i gamla traditionella yrken. Världen har förändrats, har SD missat det?

Invandringen
Här behöver jag knappt kommentera, vi vet redan hur enkelspåriga SD är i denna fråga. 
Visst har vi vissa utmaningar med invandringen i Sverige, dock ligger problemet hos flera än politikerna och deras politikprogram. Det är lika delar svensk invadringspolitik, vissa av invandrarna själva och inte minst människor med SDs åsikter som skapar problemen. Om vi inte inser det så kommer vi aldrig få en förbättring. Om man tror att man är en del av en lösning så måste man även inse att man är en del av problemet.

Summering
Visst finns problemen och utmaningarna SD tar upp men deras lösningar är pubertala, etnocentriska och omedvetna. Tyvärr finns det en större skara människor i Sverige som har samma typ av tankemönster och det är dessa som kommer rösta på SD (de tycker naturligtvis att jag är en idiot som inte fattar, men det ligger i själva diagnosen för deras tankemönster). Risken finns att de lyckas röra runt i grytan och i bästa fall kommer, som ett resultat av det, de mer medvetna partierna att finna vettiga lösningar på de problem som SD belyser som dock bör vara mer inklusiva och verklighetstrogna än vad SDs exklusiva tankemönster klarar av.


SD personifierar den typ av tankemönster som är rädd för förändring och tycker att den nuvarande världen är för komplex för att förstå och därigenom skapar stress. Lösningen finner de i gårdagens svar men de missar helt att gårdagens svar svarade mot problem som kom på ännu äldre och primitivare frågor/problem. Aldrig någonsin har ett samhälle utvecklats positivt genom att anamma gårdagens tänk som svar på dagens problem. Dagens problem kan bara lösas med morgondagens svar som överskrider men inkluderar både dagens och gårdagens utmaningar.

Man kan inte backa in i framtiden. Till skillnad mot Internet så tror jag att SD är en fluga som kommer att dö ut för att evolutionen behöver den inte och den kan inte anpassa sig till de utmaningar som finns idag och imorgon. Hur lång tid det tar vet jag dock inte men jag hoppas att det kommer gå fort. 

Länkar som liknar: AB1, AB2, DN1,DN2, Newsmill, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar