lördag 2 maj 2009

Tid


Jag håller just nu på att läsa en bok av vetenskapsjournalisten Stefan Klein som heter 'Tid'. Jag kan verkligen rekommendera denna bok som jag tror många skulle uppskatta som ett litet uppvaknande.  Jag tänkte här citera ett stycke ur boken som Johann Wolfgang von Goethe (se bilden) har sagt om tid.

Goethe sa detta om tidens snabbhet som han beklagade sig över i sin bok 'Dikt och verklighet' (1814-1833)

"Då man alltid har tid nog, när man vill använda den väl, lyckades jag stundom hinna med det dubbla och tredubbla. För tiden är oändligt lång, och varje dag ett kärl, vari synnerligen mycket låter sig hällas, om man verkligen vill fylla det."

Fundera på den!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar