torsdag 14 januari 2010

Inför Euron NU!Jag är en stor vän av att saker och ting skall ses ur både subjektiv och objektiv synvinkel. Dock skall man komma ihåg att när man ser på något så objektivt som en typ av valuta så skall man vara försiktig med att blanda in subjektiva känslor i det. Blanda inte ihop själva ekonomisystemet med valutan då jag tycker de är olika saker. Det första måste ses med både subjektiva och objektiva glasögon, det senare är en rent teknisk fråga.

De allra flesta som jag känner som röstade emot Euron förra gången gjorde det av emotionella anledningar och ofta av rent egoistiska skäl. "det blir så jobbigt att räkna", "det är ju bra som det är", eller "i alla andra länder har det blivit dyrare". Bara subjektiva uttryck utan understöd av objektiv fakta.
Visst fanns det några "proffs" som sa sig ha räknat på det hela och att det skulle vara bättre för det ekonomiska systemet om Sverige väntade ett tag, och det var ju just det vi röstade om 2003 dvs. NU eller SENARE. Inte JA eller NEJ.

Det blev inte dyrare överallt. I Finland, som är det land vars ekonomi och kultur mest påminner om Sveriges, blev det inte dyrare. Att det blev fallet i många andra länder handlade ju inte om valutan Euro utan om att själviska människor lurade åt sig pengar genom smyghöjningar som de trodde att andra inte skulle märka. Det var svårt att räkna om ifrån sin gamla valuta och därför så införde man dubbla prislappar i Finland under en längre tid, vilket inte var fallet i en rad andra länder. Det handlade inte om valutan utan om moralen när det blev dyrare. Menar "nej till Euro" anhängarna att de inte litar på sin moral (OBS. tankvärt skämt).

Andra vill gärna poängtera att Euroländerna har större problem med sin ekonomin i dagsläget än vad Sverige har. Jag kan inte se att det är något direkt bevis för att Euron är boven i dramat. Det handlar ju om ledarskap och ekonomiskpolitik i mycket större utsträckning. Att Sverige har sluppit vissa Europroblem under krisen är mer tur än något annat. Om Sverige, Danmark och England tagit sitt ansvar för Euron inom EU hade problemen kanske varit mindre (nu är vi där vi är  och det är meningslöst att älta men vi kan ta lärdom).

Vi lever i en global värld som blir allt mer global. Att då försöka göra sig exklusiv och välja utanförskap är en olycklig strategi och kan bara leda till problem för Sverige. Förändring är ett ständigt tillstånd och vi har ingen kontroll över det och ofta handlar det om att helt enkelt anpassa sig. Vi kan dock influera förändringen men då gäller det att se saker och ting ur ett mer holistiskt perspektiv och inte ett etnocentriskt.
Euron för länder närmare varandra och det är positivt, jag är dessutom helt övertygad om att Euron är första steget mot en världsvaluta vilket jag ser som en nödvändig utveckling. Allt som separerar människor, kulturer och länder gör att de tror de är exklusiva vilket i sin tur leder till ett "vi och dem" tänkande som förr eller senare leder till konflikt.

Låt oss närma oss Euroländerna och om vi vill se förändring skall vi influera dem genom att visa hur man använder valutan EURO på allra bästa sätt.

PS. Jag är inte ekonom så om du vill kritisera mig inom det området, undvik tekniska termer ;-)

Länkar som liknar, DN1, SvD1, Företagarna, AB, Affärsvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar