tisdag 20 januari 2009

Obamas integrala tal

Jag har idag tittat på Barack Obamas installationstal. En hel del proffstyckare har talat om att de var besvikna för att han höll för låg profil och inte var tillräckligt bombastisk. Jag håller inte med. Vad som krävdes nu var att visa att han förstår problemen han står inför och ge en realistisk bild av vad Amerikanarna och resten av världen nu kan vänta sig. Det vore bara onödigt att "blåsa på" bara för effektens skull. Sådant har vi fått nog av från den avgående presidenten.

Jag tycker Anders Sigrell gör en bra analys i SVD om vad Obama försökte få fram

Man kan också se tendenser till integral retorik i talet. Han tog med både subjektiva och objektiva vinklingar på problemen dom och vi har framför oss. Han talade om att det handlar om individer som måste bestämma sig för att vara med och lösa detta, likaväl som att det kollektiva måste fungera. Helheten är större än summan av delarna och allt är lika viktigt.

Vet inte om Obama känner till de 4 kvadranterna som Ken Wilber tagit fram i sin Integrala teori, men jag vet att Clintons känner till den så det vore ju inte otroligt.

Här nedan ser du en bild av kartan som ger en överblick. Läs gärna denna blogg på Svenska som ger en överblick av integral teori och de 4 kvadronerna

Här följer några exempel från Obamas installationstal och hur de relaterar till ett integralt tänkande (medvetet eller inte från Obamas sida).

Exempel på objektiva och individuella inslag. Yttre fakta för individen (övre högra hörnet).

That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age.

Exempel på objektiva och kollektiva inslag i hans tal. System, processer, tecknologi osv. (nedre högra hörnet)

We will restore science to its rightful place, and wield technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. And all this we will do.

Expempel på subjektiva och kollektiva inslag. Kulturer och delade värderingar (nedre vänstra hörnet).

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus -- and non-believers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth; and because we have tasted the bitter swill of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace.

Exempel på subjektiva och individuella inslag. Känslor, tankar, perceptioner hos individen (över vänstra hörnet).

For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and determination of the American people upon which this nation relies. It is the kindness to take in a stranger when the levees break, the selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend lose their job which sees us through our darkest hours. It is the firefighter's courage to storm a stairway filled with smoke, but also a parent's willingness to nurture a child, that finally decides our fate.

Nu kanske en del tycker att detta inte är så märkvärdigt, men lyssna då på våra Svenska och andra politiker när de talar om hur de skall lösa problem, så kommer ni se att det är väldigt sällan de prickar in alla 4 kvadranter och resultat blir då fragmenterat och inte fullständigt.

Läs hela Obamas tal på Engelska på SVT och Aftonbladet och på Svenska på SVD.
Läs även om festen i Washington på DN

2 kommentarer: