söndag 4 januari 2009

Spiral Dynamics och Darwinism


Jag har under julhelgerna läst min julklappsbok Darwins Idé av Staffan Ulfstrand med stort intresse. Den är full av fakta om Darwin själv och en lång rad vetenskapliga bevis för den Darwinistiska evolutionen och inte sällan ler man åt hur alla dessa, mer eller mindre märkliga, beteenden i naturen lätt kan kännas igen i vår mänskliga värld.

När jag läste kapitel 15 som heter Personligheter så slogs jag plötsligt av att de beteenden och anpassning till livsvillkor som man talar om i Spiral Dynamics faktiskt, till viss mån, finns i djurens värld och i deras "personligheter" inom en och samma art. Självklart inte i samma komplexa kontext men dock finns den där vilket är fascinerande. Vi vet ju idag att cellerna visar irritabilitet, växterna förnimmelser, reptiler iakttagelseförmåga, däggdjur inre föreställningar, primater symboler och människor begrepp, vilket alla är "inre" subjektiva uttryck och i viss mån kan sägas vara psykologiska (jag drar med stora penseldrag).

Om man tittar på egenskaperna hos varje vMEME/färg i Spiral Dynamics så ser man följande;
en sorts typ av värderingssystem, världåskådningar, nivåer av psykologisk existens, övertygelse strukturer, organisatoriska principer och sätt att tänka eller former av reglering som alltid påverkas av livsvillkoren. Vissa av dessa passar väldigt bra inpå Darwins evolutionsteori och djurvärlden som vi känner den.

Det är nu kanske inte så konstigt när allt kommer omkring då Spiral Dynamics faktiskt är en evolutionsteori (biopsykosocial teori) men likväl gav denna insikt mig än mer förtroende för Spiral Dynamics som en verkligt användbar inspirationskälla och strategi i både vardags och arbetslivet.

Här kommer en introduktion till boken Darwins idé av Staffan Ulfstrand själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar