måndag 26 januari 2009

Överskrid och inkludera

Så ser vi samma sak igen. Denna gång handlar det om en ny trend runt mikrobloggande eller att Christer Sturmark skall "återerövra de existentiella frågorna från de kristna".

Varför tror så många människor att så fort något nytt dyker upp så skall det helt ersätta något annat. Det gäller trender, tankar och objekt. Det enda som händer när vi tänker i dessa banor är att vi blir besvikna eller får ett resultat vi inte alls förväntat oss.

Det är ett ständigt "istället för" tänkande när vi borde tänka mycket mer "både och".

Alla nya idéer, trender, saker, hitlåtar, mjukvaror och ismer osv bygger alltid på sina föregångare, de står alltid på axlarna av det som gjorts tidigare och skulle inte ha funnits om det inte var på detta vis.

Den idé som föregick den nya idén kommer för alltid att vara en del av den nya idén. Det överskrider och inkluderar, vare sig det handlar om existensiella frågor eller mikrobloggar.

Den nya tanken, tekniken eller trenden kan bara vara bättre än den gamla om den tar med sig det som föregick den. Om den inte gör det så slår den undan benen på sig själv och idén kan inte bli bättre utan bara annorlunda, och den tillför inget nytt, dvs den har inte större djup eller befinner sig högre upp i holarkin.

Vissa saker kommer att dö ut men inte direkt och inte så fort nästa generation uppstår

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar